abstractright abstractright
Nyheter

Offentliga laddningsplatser för elbilar – utredning och rekommendationer

Sitos utredning ”Offentliga laddningsplatser för elbilar” har publicerats i Kommunförbundets internetbutik. Publikationens syfte är att underlätta planering och genomförande av offentliga laddningsplatser samt förenhetliga kommunernas och övriga aktörers nuvarande praxis.

Utredningen innehåller rekommendationer och exempel som ska hjälpa kommuner att på ett enklare sätt utveckla laddningsnätet för eldriven trafik samt presenterar vilka randvillkor som bör beaktas vid placeringen av laddningsplatser.

Den eldrivna trafiken utvecklas snabbt

Den snabba utvecklingen av elbilar, nya bilmärken som kommer ut på marknaden, elbilsrelaterad infrastrukturutveckling och -utbyggnad samt den snabba ökningen av tjänster för den eldrivna trafiken indikerar elektricitets betydande roll i framtidens trafik.

Ökningen av den eldrivna trafiken påskyndas av bland annat målsättningar gällande klimatförändringar och utsläpp, både nationellt och i EU-nivå. EU har satt som mål att fram till 2030 halvera användningen av bilar som drivs med traditionella bränslen i stadstrafik. Målet är att varje kilometer i städer och tätbebyggda områden ska köras med elektricitet innan 2050. Energieffektivitetskraven på biltillverkare ökar ytterligare fram till 2020 och ännu fler elbilar kommer ut på marknaden.

Laddningsställen för elbilar är en del av trafiksystemet

Även om elnätet täcker hela Finland, kräver laddningen av elbilar en egen integrerad infrastruktur i trafikmiljön. Det behövs laddningsställen där människor bor, rör sig och uträttar ärenden. Den eldrivna trafiken börjar bli allt vanligare i städerna och tätbebyggda områden samt trafiklederna som förbinder dessa. Städerna och kommunerna bör i sin utveckling av trafiksystemet redan nu ta hänsyn till de särskilda behoven som den eldrivna trafiken har och främja skapandet av ett laddningsnätverk.

Företag inom branschen i Finland har tagit en aktiv roll i skapandet av ett laddningsnätverk. Kommunernas uppgift vore att aktivt föra diskussioner med aktörerna och skapa så flexibla administrativa rutiner som möjligt för att underlätta skapandet av laddningsnätverk.

Publikationen är framtagen av Noora Salonen, Laura Poskiparta och Tiina Kumpula

Internetpublikationen kan laddas ned gratis från Finlands Kommunförbunds hemsida.

Välkommen till Sitos seminarium ”Trafiken blir eldriven – kurs om eldriven trafik” 10.6.2015, Sito-huset i Esbo.  Mer information >>