abstractright abstractright
Nyheter

Öppna informationsmodeller – tio intensiva arbetsår framför oss

Vi går mot öppna informationsmodeller, men det krävs fler satsningar.

Är glaset halvtomt eller halvfullt? Om man frågar en optimist hur långt på väg mot informationsmodellering vi är kommer vi att få ett annat svar än av en pessimist – eller kanske man borde säga realist. Ledande konsult och ordförande för branschgruppen buildingSMART Finland Infra Juha Liukas ska redan på sitt arbetes vägnar vara optimist och han har givetvis också orsak därtill. – Hos Sito kommer merparten av planeringen nog att göras genom informationsmodellering redan inom två år, säger Liukas. Men med tanke på situationen i hela Finland och hela fältet av planering, byggande och underhåll, är rätt mycket av arbetet ännu ogjort, påpekar han.

Det viktiga året är 2025, om man tror på den vision som branschgruppen buildingSMART Infra offentliggjorde i slutet av förra året. Då ska nämligen öppna och programoberoende informationsmodeller redan användas både inom planering och inom utförande i Finland.

Branschgruppen bSF Infra som startades i januari 2014 är svänghjul för den byggda infrastrukturen och dess uppgift är att främja och föra ut resultaten av finländskt forsknings- och utvecklingsarbete inom inframodellering i världen. I Infras branschgrupp deltar ett femtiotal organisationer inom infrabranschen och i olika arbetsgruppers verksamhet deltar ett hundratal personer sammanlagt. Branschgruppens sakkunskap är alltså på en tämligen imponerande nivå.

Branschgruppen har ställt ambitiösa mål för innevarande år: man vill få modelleringskraven offentliggjorda samt Inframodel-informationsöverföringsformatet och InfraBIM-nomenklaturen uppdaterade. Juha Liukas säger, att det dock återstår en hel del arbete med till exempel nomenklaturen för byggdelar. – Den är inte riktigt tillräckligt noggrann för modellering ännu, trots att den redan ger en bra grund.

Allas insats behövs

För ett dylikt systematiskt arbete krävs många arbetstimmar och trängseln av entusiastiska frivilliga för arbetet är nödvändigtvis inte så stor. Liukas påminner att standardiseringsarbetet är till nytta för hela byggfältet och man skulle tro att det finns rikligt med resurser även för ett gemensamt jobb. – Alla parter behövs! Samtidigt vill jag passa på att tacka alla dem som redan deltagit i arbetet. Utan er arbetsinsats skulle vi inte vara så här långt i dag!

Liukas påminner, att när nya projekt åter startar i rask takt när tiderna blir bättre, kommer det speciellt att råda brist på tid, men att man i det skedet fullt ut kunde dra nytta av de satsningar som nu gjorts på standardiseringsarbetet.

– Även finansieringen är alltid ett problem i ett gemensamt arbete. Hittills har vi framskridit till stor del med finansiering från Trafikverket och några större städer, men mycket av arbetet har också hängt på enskilda individers entusiasm, påpekar han.

Den systematisering och standardisering som är till nytta för hela branschen kan inte anses vara ett riktigt sexigt arbete, men när det väl blivit utfört, får alla parter njuta av frukterna från arbetet. – Arbetet effektiviseras till exempel i kommunerna och hos Trafikverket, när det kan utföras på ett enhetligt sätt. Planerarna kan åter koncentrera sig på de intressantare och trevligare planeringsuppgifterna och på att granska alternativen, lovar Liukas.

I slutet väntar beröm

Nedgången i världsekonomin har kanske minskat aktörernas möjligheter att satsa på gemensamma projekt för att främja informationsmodellering, men å andra sidan har lugnare tider gett tid till att lära sig nytt på arbetsplatser och kurser. – Problemet är ofta det, att man speciellt i brådskande projekt lätt återgår till traditionella arbetssätt, beklagar Liukas. – Genom att åberopa brådska är det lätt att återgå till att arbeta traditionellt på ett sätt, som man alltid tidigare har gjort.

– Vi har lagt märke till att det är svårare att i efterhand införa modellering i ett befintligt projekt. Om man från första början har beslutat att planera projektet genom modellering och alla parter förbundit sig till det, är det lätt och naturligt, även om alla parter inte är lika vana användare av informationsmodellering.

Men det är i varje fall bara tio år till 2025 och då planerar ingen längre på det traditionella sättet. Det har vi tillsammans förbundit oss till!