abstractright abstractright
Nyheter

Paketet med gruvtjänster klart

Sito har djup kännedom om gruvverksamhet och gruvprocesser samt sakkunskap inom projektledning. När det söks experter till uppgifter som kräver sakkunskap inom gruvindustrin har Sito den sakkunskap som krävs.

Den finländska gruvindustrin har en bra framtid, med möjligheter som vi ännu inte ens vet om. I Finlands berggrund döljer sig ännu ett stort antal malmer som inte har hittats och hela tiden kommer man på nya användningsområden för mineraler. De relativt låga halterna av mineraler har man tidigare inte ens drömt om att utnyttja.

Numera kartlägger man i stor omfattning till exempel förekomsten av sällsynta jordmetaller i världen. Dessa hightech-metaller används i miljövänliga teknologilösningar, som till exempel i hybridbilar, vindturbiner och lasrar samt i radarapparater. Det behövs endast lite av den nya generationens metaller, men de är desto viktigare. Dessa anses rent av oumbärliga för den ekonomiska tillväxten i de utvecklade länderna. Numera produceras 95 % av de sällsynta jordmetallerna i Kina, men i framtiden kan det se väldigt annorlunda ut, eftersom man eventuellt också kan utvinna råvaror till hightech-metallerna ur berggrunden i Finland.

Gruvarbetsgruppens första femma

Till sitt stöd har första kedjan i Sitos gruvarbetsgrupp kunskapen hos alla Sitos specialsakkunniga. Kunskap finns vare sig det gäller problem inom någon sektor i gruvindustrin eller frågor som rör allt från miljöutredningar, bullerutredningar, vattenhantering, logistik, infraplanering till optimering av investeringar samt projektledning och utnyttjande av datalager.

Lyssnar på miljön och samhället

I ljuset av den senaste tidens händelser har gruvindustrin i Finland inte bara ett positivt rykte. Tuomas Lukkari förstår även smärtan hos många som oroar sig för miljöns tillstånd. – Vi måste lära oss att utnyttja våra naturresurser kontrollerat, på ett sätt som är hållbart för både miljön och för samhället, betonar han.

Finlands naturrikedomar lockar utländska placerare och det igen för med sig efterlängtade arbetsplatser. – Speciellt dessa multinationella aktörer behöver lokal specialkunskap, som de inte kan föra med sig, men det behöver ju naturligtvis också inhemska gruvföretag.

– Sito kan erbjuda ett omfattande koncept med tjänster och nya lösningar till stöd för beslutsfattande, informationshantering, växelverkan och genomförande. Vi medverkar vid behov under hela projektet, allt från undersökningar och planering till fullbordandet, berättar Lukkari.

– I början av året har vi noggrant tänkt igenom vårt kunnande och det som vi verkligen vill göra. Vi har nu sakkunskap inom projektledning. Vi har djupa insikter i gruvverksamhet och gruvprocesser. Vi vet vad som är vettigt att göra och i vilket skede för att projektet ska framskida på rätt sätt och för att det ska vara möjligt att ta hänsyn till miljön och samhället på rätt sätt.

Tuomas Lukkari berättar, att det är speciellt utmanande att klara av att hantera det enorma datalagret som kontinuerligt växer. – Det är viktigt att veta hur man därifrån ska extrahera och snabbt få tillgång till information som är väsentlig för projektet, för att det datalager som skaffats ska vara tillgängligt under hela projektet. Vi på Sito har ett genuint intresse att hjälpa gruvindustrin och vi har även de medel som behövs.

Text: Dakota Lavento