abstractright abstractright
Nyheter

Trafikprognos hjälper vid utvecklingen av gränsövergångsstället i Parikkala

Under ledning av Inrikesministeriets gränsbevakningsavdelning görs en utredning över effekterna av den ökade rörligheten vid östgränsen och resursbehoven med anledning detta.

I samband med detta beslöt ministergruppen för Rysslandsfrågor 5.11.2014 att utvidga den pågående utredningen till att omfatta det tillfälliga gränsövergångsstället i Parikkala.

Som en del av denna helhet beslöt man att låta göra en trafikprognos som rör gränsövergångsstället i Parikkala. Arbetets utgångspunkt var att öppna gränsövergångsstället som ett internationellt övergångsställe utan trafikbegränsningar. I arbetet utarbetades en trafikprognos för åren 2020 och 2030 samt för godstrafiken och persontrafiken. Målet var att göra upp en så realistisk trafikprognos som möjligt där den nuvarande rörligheten vid östgränsen beaktas.

Reijo Kukkonen och Mika Tuominen hos Sito svarade för uppgörandet av trafikprognosen och publikationen.

Kommunikationsministeriets publikationer serie, 5/2015
ISBN: 978-952-243-453-1

Publikation finns i tjänsten lvm.fi (på finska)
www.lvm.fi/web/fi/julkaisu/-/view/4436886