abstractright abstractright
Nyheter

Elcykel ett alternativ till bil för korta resor

Den flexibla och lättanvända elcykeln har många fördelar. Trots att den är välkänd i många länder har den ännu inte blivit vanlig i Finland. Eftersom cykling, även elcykling, representerar smarta och hållbara transportsätt önskar Trafikverket och Trafi tillsammans främja användning av elcykel i Finland. Åtgärder för att främja elassisterad cykling presenteras i en aktuell rapport.

En av de globala trenderna inom trafiksektorn är eldriven trafik. Elcykel eller elassisterad cykel är en innovation inom eldriven trafik, vars användning har ökat snabbt i flera länder i Europa.

I dagsläget är försäljning av elcyklar liten i Finland och utgör endast en procent av den totala cykelförsäljningen. Efterfrågan verkar dock växa något. I Nederländerna är deras andel 20 procent, i Tyskland 5 procent, i Sverige 3 procent och i Danmark 3,5 procent.

Det lönar sig att minska antalet korta bilresor

Enligt erfarenheter från andra länder är den genomsnittsliga färden med elcykel cirka 10 km. Tre av fyra resor som finländarna dagligen företar sig är i dag kortare än 10 kilometer. Av dessa görs 70–80 procent med bil. Andelen gång och cykling sjunker snabbt redan vid resor som överskrider 1–2 kilometer. ”Trafiksystemets hållbarhet och smidigheten i trafiken skulle förbättras avsevärt om så många korta bilresor som möjligt uteblev”, konstaterar Tytti Viinikainen, sakkunnig inom hållbar mobilitet vid Trafikverket. ”Den elassisterade cykeln i kombination med vanlig cykel och kollektivtrafikens matartrafik gör det möjligt att öka andelen hållbara färdsätt.”

Elcykeln är också smidig, lätt att använda och ett individuellt färdmedel, där man inte är beroende av trafiktjänsterna som erbjuds. Färdsättet lämpar sig för de flesta dagliga korta resorna, vilket gör det mera användarorienterat. Internationella undersökningar har också visat att elassisterad cykling bibehåller grundkonditionen och har en höjande verkan på den.

Ett nytt sätt att cykla ger synliga resultat

Den elassisterade cyklingens popularisering skulle sannolikt ha många positiva verkningar. Man skulle cykla längre sträckor, nya människor skulle börja cykla och de som använder cykeln skulle cykla oftare, arbetsresorna skulle allt mer företas med cykel och cykling som matartrafik skulle bli allt vanligare.

”Mer utbredd användning av elassisterade cyklar skulle också medföra att medelhastigheten ökar, vilket i sin tur inverkar på hur allvarliga eventuella olyckor blir”, påpekar Anna Schirokoff, ledande sakkunnig vid Trafi. ”Då medelhastigheten ökar är det mycket viktigt att också cyklingsmiljön stöder utvecklingen t.ex. genom att gång- och cykelvägarna tydligare än tidigare avskiljs från varandra, så att inte konfliktsituationerna ökar.”

 Uppmuntrande testresultat

I Europa har man ökat den elassisterade cyklingens popularitet genom synliga pilotprojekt, där man särskilt velat sänka tröskeln för anskaffning och provanvändning. Att kunderna får pröva och testa cyklarna är av avgörande betydelse för att cyklarna ska slå igenom. Provkörning av cykeln och handledning förbättrar samtidigt säkerheten.

Tjugo olika åtgärder har lagts fram i programmet för att främja den elassisterade cyklingen och få den att öka. Spetsprojekten hänför sig bl.a. till att förbättra kollektivtrafikens funktionalitet i matar- och landsbygdstrafiken, till elbolagens tjänster samt till planeringen av områdes-, bostads- och kontorsprojekt.

I den nu publicerade rapporten har man kartlagt elcyklarnas framtida roll i Finland. Man bekantade sig med elcykeln genom att studera globala megatrender, utländska exempel, göra en marknadsundersökning riktad till företag och en analys av trafiksystemet. Utgående från dessa utarbetade man en plan för att främja populariseringen av elcyklar.

Sådan är elcykeln

– påminner om en vanlig cykel

– lätt att trampa då motorn är i gång, hjälper särskilt i uppförsbackar

– motorn fungerar bara då man trampar och kopplas bort vid en hastighet på 25 km/h

– 6–8 kg tyngre än en vanlig cykel p.g.a. batteriet – därför lite tyngre att trampa utan motorassistans

– laddning med ca 30–70 km mellanrum, beroende på modellen

– nästan alla modeller har ett löstagbart batteri som kan laddas inomhus

Tilläggsuppgifter

Sakkunnig inom hållbar mobilitet Tytti Viinikainen, Trafikverket, tfn 0295 34 3920

Ledande sakkunnig (intelligent trafik), Anna Schirokoff, Trafiksäkerhetsverket Trafi, tfn 040 7515 343

Äldre sakkunnig Jaakko Rintamäki, SITO Oy, tfn 0207 47 6738