abstractright abstractright
Nyheter

Mot Norge

Sito siktar enligt sin strategi mot internationella marknader där de primära målområdena är Norge, Sverige och Kina. Sito har just knutit ett ramavtal med en norsk kund.

Vi har ingått ett avtal med Vegvesen, Region Nord, dvs. med Norges vägförvaltnings norra distrikt. Det norra distriktet omfattar tre län, Nordland, Troms och Finnmark, berättar Pirkka Hartikainen. Det är frågan om ett ramavtal för väg- och gatuplanering och landskaps- och miljöplanering, fortsätter Hartikainen.Målet är att enligt Sitos strategi växa internationellt. Detta ramavtal är en del av vår expandering till Norge, förs inom våra särskilt starka delområden vägplanering och landskapsplanering.

– – Norska staten har inlett ett stort investeringsprogram i infrastrukturen. Vi upplever att det finns en marknad där för vårt kunnande. Dessutom råder det i Norge en brist på kunnig arbetskraft särskilt inom ovan nämnda branscher, berättar Hartikainen. Dessutom är vi aktivt på väg in på marknaden i mellersta Norge med vår norska partner, lägger Hartikainen till.