abstractright abstractright
Nyheter

Utan att köa till Ryssland med Sitos definitioner

Sito har kraftigt deltagit i planeringen av förhandsbokningssystemet som piloteras på Vaalimaa gränsstation.

 

NTM-centralen i Sydöstra Finland publicerade 9.10.2014 förhandsbokningstjänsten som prövas på gränssationen i Vaalimaa. På gränsstationen i Vaalimaa prövar man sedan början av december en ny bokningstjänst för person- och godstrafiken till Ryssland, där gränspasseraren elektroniskt kan göra en förhandsbokning och undvika att köa vid gränsövergången. Pilotprojektet gränstrafikens förhandsbokningstjänst siktar på mer effektiv praxis och verksamhetsmodeller som hjälper till att spara bilisternas tid då de långa köerna blir ett minne blott.

Sito har deltagit i arbetet sedan år 2012 då vi gjorde upp en förhandsutredning om förhandsbokningssystemet åt NTM-centralen i Sydöstra Finland. Efter detta har projektet framskridit till en konkret definiering av förhandsbokningssystemet och vidare till piloteringen. Noora Salonen på trafikavdelningen i Esbo ansvarar för arbetet på Sito.