abstractright abstractright
Nyheter

Sito deltog i årets bygge 2014

Grundrenoveringen av Nationalbiblioteket valdes till Årets bygge 2014. En expertjury inkallad av Rakennuslehti gjorde valet. Sito har ansvarat för projektets grundkonstruktionsplanering.

Från Sito har Petteri Kronqvist deltagit i projektet som ansvarig grundkonstruktionsplanerare sedan år 2011.

– Projektet har varit utmanande för alla parter. Byggnaden som stod färdig år 1840 är en viktigt del av byggnadshelheten C.L Engel planerade i omgivningen kring Senatstorget och Museiverket har ända från början aktivt varit med för att se till att en av Finlands värdefullaste byggnader behandlas på ett värdigt sätt. Byggnaden är även med europeiska mått mätt kulturhistoriskt värdefull eftersom den är en av få gamla byggnader som under hela sin livstid varit bibliotek, berättar Kronqvist. Som grund för renoveringen gjordes först en omfattande byggnadshistorisk utredning. För grundkonstruktionernas del började arbetet genom att undersöka grunden för att säkra att byggnaden har byggts ovan på hälleberget.

– Grundkonstruktionsarbetet är en viktig del av projektet eftersom det i berget under byggnaden schaktas ut bl.a. garderobsutrymmen och allmänna toaletter samt den moderna husteknikens utrymmen med sina djupa kanaler. Ett viktigt särdrag i grundkonstruktionsarbetet har varit att alla schaktningsarbeten har gjorts utan explosiva ämnen, berättar Kronqvist. Metoderna som använts är vajersågning och hydraulikkilar. Det är långsamma och dyra arbeten men de hjälper till att garantera att inga skador uppstår på byggnaden under arbetets gång. Detta lyftes fram även i tidningen Rakennuslehtis motiveringar.

– Schaktningsfasen som nu pågår och uppgifterna efter fasen fortsätter ännu i några månader. Källarutrymmenas specialitet kommer att vara de vajersågade bergpelarna som bär upp det stiliga tegelvalvet från år 1880 och som kommer att lämnas synliga, den synliga stenen råkade dessutom vara estetiskt osedvanligt vacker. Utrymmena kommer att bli de extrautrymmen som biblioteket behöver och de kommer att vara öppna för offentligheten så att alla kan beundra dem efter projektet, berättar Petteri Kronqvist. Fint att jag och Sito har fått delta i det här projektet. Och det känns förstås bra att det valdes till årets bygge, säger Kronqvist.

Sito har i och med ankomsten av Fundatec ett starkare kunnande än tidigare inom grundkonstruktionsplaneringen av krävande husbyggen både för nybyggen och renoveringsobjekt.

– Ända sedan grundrenoveringen av Nationalteatern år 2000 har jag fått delta i många renoveringar av de värdefulla byggnaderna i Helsingfors centrum. De här jobben ligger nära mitt hjärta, berättar Petteri Kronqvist.
Sito deltog även i fjolårets bygge. Årets bygge har valts sedan år 1986.