abstractright abstractright
Nyheter

Sito och Nordplan As inleder samarbete

Sito siktar enligt sin strategi mot internationella marknader. Sito och norska Nordplan As har undertecknat ett samarbetsavtal.
Det är frågan om ett omfattande samarbetsavtal som innehåller bland annat väg-, bro- och banplanering. Avtalet är en viktig del av vår utvidgning till Norge.
Norska staten har inlett ett stort investeringsprogram. Där satsar staten cirka tio gånger mer på infrastrukturen än Finland under åren 2015–2025. Vi upplever att det finns en marknad där för vårt kunnande. I Norge råder det även brist på kunnig arbetskraft särskilt inom vår bransch.
– Vår samarbetspartner Nordplan As är en kunnig och lokalt uppskattad konsultbyrå i mellersta och västra Norge. Nordplans lokal- och kundkännedom i förening med Sitos omfattande infrakunnande gör det möjligt för båda bolagen att växa på den norska marknaden, säger Sitos vice verkställande direktör Kimmo Anttalainen.
– Prisnivån i Norge verkar stå på god grund. Vi tror att vår tajmning att gå in på den norska marknaden nu är just rätt. Både Sito och våra experter har nu ypperliga möjligheter att få komma med i bl.a. utmanande väg-, ban-, bro- och tunnelprojekt. Avsikten är att vi erbjuder gemensamma projekt redan den här hösten, berättar Anttalainen.