abstractright abstractright
Nyheter

Centrumslingan planeras av toppkedjan

Nästa topprojekt inom kollektivtrafiken i Helsingfors planeras av banplaneringens bästa. Sito sammanställer banplaneringen.

Illustration: WSP Finland Oy

I planeringen av Centrumslingan har man kommit så långt att en exakt kostnadskalkyl kan ges åt riskdagen för beslutsfattandet. Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors får detaljplanskisserna för behandling i november 2014. Om byggnadsbeslutet fattas kan man börja gräva arbetstunneln redan år 2016. Trafiken på den nya banan skulle inledas år 2023.

Centrumslingan är en 8 kilometer lång stadsbana som planeras under Helsingfors centrum och banan går i en tunnel från Böle till Tölö, via Helsingfors centrum och Hagnäs tillbaka till Böle.

Centrumslingan trafikeras av två huvudlinjers närtåg och från stationerna går ett tåg i varje riktning med fem minuters mellanrum. Hagnäs station används dagligen av upp till 80 000 resenärer. Centrums perronger ligger 50 meter under jorden, alltså på cirka 17 våningars djup.

Allt påverkar allt

Centrumslingans projektchef Jussi Lindberg är uppenbart ivrig över sitt jobb. Lindberg har i Banförvaltningscentralen deltagit i planeringen av flera banprojekt, men Centrumslingan överskuggar alla dessa. – Planeringen av banan är en stor helhet där allt på verkar allt. Särskilt givande har samarbetet med de olika topplanerarna varit, säger han. – Landets toppkedja jobbar här!

2014_Jussi Lindberg_Photo_PasiSalminen_lev240 Projektchef Jussi Lindberg har fått jobba med ett riktigt toppteam i planeringen av Centrumslingan.

Bild: Pasi Salminen.

SITO ansvarade som huvudkonsult för Centrumslingans generalplan som blev klar och 2011 och för miljökonsekvensbedömningen och delarna ban-, geoteknisk- och strukturplanering samt MKB. På Sitos ansvar låg även projektledningen och arbetet med intressentgrupperna och projektchef var DI Seppo Veijovuori.

I banplaneringsfasen är Sitos ansvarsområde banplaneringen och den öppna banans grundkonstruktionslösning. Dessutom ansvarar Sito för att samla ihop banplaneringshelheten. Cirka 6 personer från banavdelningen, 5 från geoavdelningen och 2 från strukturavdelningen har deltagit.

Även Lindberg har rötterna i Sito, han gjorde sitt ingenjörsarbete på byrån år 2000.

Centrumslingans tunnellösning är den första i Finland. För banan schaktas tre tunnlar bredvid varandra och tågen trafikerar i två av tunnlarna. En tredje tunnel för service och räddningsåtgärder löper bredvid de båda tunnlarna hela vägen.

2014_pisararata_reitti_asemat_lev450

Centrumslingan är en åtta kilometer lång bana som ligger i tunnlar i sex kilometer och som har sammanlagt tre stationer.

Text: Dakota Lavento