abstractright abstractright
Nyheter

Stadsmodellen kommer med stormsteg

Vandas byggnadsövervakning vill mer omfattande än tidigare utnyttja planeringsfasens digitala informationsmodelleringsuppgifter för att effektivera sin verksamhet och för att förbättra kvaliteten på byggandet. Sito genomförde en 4D-stadsmodell över området Kivistö åt Vanda.

– Sito förenade de existerande geografiska informationssystemen med framtidens spel- och webbteknologi. Som slutresultat skapades en innovativ 4D-stadsmodell av området Kivistö, där man enkelt kan kolla planer med webbläsaren, berättar avdelningschef Petri Kokko från Sito.

Stadsmodellen som en del av verksamhetens utveckling

Byggnadsövervakningen i Vanda utvecklar hela tiden sina egna tjänster. De anser att det är en fördel att använda IFC-modeller i beviljandet av byggnadstillstånd. Dessutom har Bostadsmässan hela tiden varit en testplattform för nya teknologier och det är även utnyttjandet av en 3D-informationsmodell i byggnadsövervakningsprocessen.

Stadsmodellen har olika användargrupper

Stadsmodellen är främst avsedd för byggnadsövervakningen och för planerare och kunder som söker byggtillstånd.

– I det här fallet finns det flera användargrupper, berättar Kokko. Byggnadsövervakningen kan själv fatta beslut på basis av ett tydligt 3D-material och jämföra dem med byggnader intill. Dessutom kan byggnadsövervakaren granska skuggbildning på vilken del av tomten som helst. I fortsättningen när systemet täcker en hel stad kan även planerare ”bygga” sina planer i den virtuella världen och växelverka med beställare, myndighet och omgivningens invånare.

Efter byggnadsövervakningsprocessen finns materialet systematiskt sparat som källinformation åt alla för underhåll, användning och för skötseln av framtidens nya planers processer.

4D: ett nytt sätt att producera stadsstrukturer

”4D” hänvisar till tid. Byggnader och andra objekt som byggs granskas genom processens faser där varje fas har en egen tidskod. Serien som bildas av dessa tidskoder bildar ”4D”, dvs. en stadsstruktur som förändras med tiden. Verksamhetssättet som Sitos använder och som utnyttjar informationsmodeller effektiverar stadens tekniska verks processer.

Stadsmodellen kommer med fart

Urban Information Model eller Stadsmodellen är den nästa stora saken i den byggda miljöns informationshantering. Den skapar en stomme för de centrala processernas informationshantering, men ger framförallt möjligheter till otroliga serviceinnovationer. Bekanta dig med Sitos nya stadsmodell-video på adressen: https:www.youtube.com/watch?v=57elWgZpFg8