abstractright abstractright
Nyheter

Sito medverkar i planeringen av världens bästa barnsjukhus

På Mejlans sjukhusområde invid Stenbäcksgatan byggs ett nytt barnsjukhus. Projektets byggherre är Fastighets AB Nya Barnsjukhuset och SRV är KVR-entreprenör. Sito svarar för den bergtekniska planeringen och trafikplaneringen.

Det nya barnsjukhuset ersätter de föråldrade lokalerna i Barnkliniken och Barnets borg. På sjukhuset vårdas svårt sjuka barn från hela Finland. Beställaren har som utgångspunkt att bygga världens bästa sjukhus för barn och dem som hjälper barnen.

Grävnings- och schaktningsarbetet för det nya barnsjukhuset påbörjades i september 2014. Byggandet av själva sjukhuset inleds våren 2015. Det nya barnsjukhuset och de 100 parkeringsplatserna i källarvåningen ska vara klara till självständighetsdagen 2017.

Grävnings- och schaktningsarbetet

Schaktningsarbetet för byggnadens A-sektion blev klart i januari 2015 och grävnings- och schaktningsarbetet för sektionerna B och C har påbörjats. Schaktningsarbetet utförs i en krävande och tätbebyggd sjukhusmiljö. Största delen av bergväggarna i byggschaktet borras lös. På det här viset förhindrar man att vibrationer från schaktningen sprids till sjukhusområdets vibrationskänsliga konstruktioner och anordningar. Genom sakkunnig planering av tillfälliga trafiklösningar tryggas verksamheten på Mejlans sjukhusområde under byggarbetet.

De senaste åren har Sito medverkat i planeringen av ett flertal objekt på Mejlans sjukhusområde, som utvidgningen av Barnkliniken, en underjordisk parkeringsanläggning och servicegård samt senast HUSLAB:s byggschakt.

Information om Nya barnsjukhuset:

http://uls.fi/

https://www.srv.fi/tyomaa/uls

Text: Ulla Sipola, tfn 020 747 6604