abstractright abstractright
Nyheter

Sito medverkar i planeringen av en grön och säker motorväg

Arbetssammanslutningen Pulteris projekt E18 Forsby-Kotka, som fått pris som Årets byggarbetsplats, avancerar före sin tidtabell. Med sina lösningar som ökar säkerheten och tar hänsyn till miljön är motorvägen en föregångare även internationellt. Sito har planerat bl.a. den imponerande langerbalkbron i Abborrfors och Marknadsbackens tunnel, som använder solelektricitet och LED-belysning.

I projektet E18 Forsby-Kotka byggs den nuvarande motortrafikleden på en 17 km lång sträcka från Forsby till Lovisa om till motorväg. Samtidigt byggs 36 km ny motorväg från Lovisa till Kotka. Motorvägen får sex nya planskilda anslutningar och 68 broar. Entreprenaden slutförs i slutet av 2015, men motorvägen öppnas i sin helhet för trafiken redan hösten 2014. Vägen byggs som ett livscykelprojekt. Avtalsperioden som omfattar underhållet och finansieringen av vägen utsträcker sig till 2026.

Den färdiga motorvägen minskar trafikrusningarna på riksväg 7. Samtidigt förebygger den olycksfall och gör färden mellan Forsby och Kotka cirka 8 minuter kortare.

Exemplariskt samarbete

E18 Koskenkylä–Kotka-projektet utsågs till Årets byggarbetsplats. I sina prismotiveringar berömde tävlingsjuryn särskilt det utmärkta samarbetet mellan parterna. I arbetssammanslutningen Pulteri medverkar Destia och YIT. Planeringen har i sin tur genomförts i samarbete av Sito, Destia och Ramboll. Sito har planerat projektets visitkort, langerbalkbron i Abborrfors, Marknadsbackens tunnel och cirka en tredjedel av lederna och broarna i anslutning till projektet. I planeringen har medverkat experter inom väg-, geo-, bro-, pålplatt-, bullerhinder-, tunnel-, miljö-, belysnings-, trafikreglerings- och telematikplanering. Objektets tekniska konstruktioner och grundkonstruktioner har dimensionerats enligt eurokoderna. Detta är det första stora infrastrukturprojektet där denna metod har använts.

Projektchef Jere Keskinen från YIT berömmer det fungerande samarbetet, de förtroendefulla relationerna och deltagarnas entusiasm för projektet. – Alla medverkande är verkligen mycket engagerade, såväl i byggarbetet som inom planeringen. Även samarbetet med Trafikverket och myndigheterna har löpt ytterst bra, säger han.

Det finns många kullerstenar (på finska: pulteri) i området. – Vi har sprängt sönder en hel del för att använda dem i byggarbetet, men vi har också flyttat en massa kullerstenar för att användas i landskapsarkitekturen! säger Keskinen småskrattande.

Nya lösningar

Det var naturligtvis en utmaning att genomföra ett stort livscykelprojekt enligt en stram tidtabell – i synnerhet då det samtidigt gällde att tillämpa de senaste forskningsresultaten och tekniska lösningarna.

– Vi har fått goda erfarenheter av maskinstyrning och maskinautomatisering inom schaktnings- och anläggningsarbeten. För att förbättra motorvägens säkerhet har vi använt telematik, och telematikutrustningen har utvecklats bland annat vad gäller säkerheten vid kollisioner. Anslutningsramperna i motorvägens planskilda anslutningar har en ny droppform som gör det omöjligt att köra längs ramperna i fel riktning, berättar Keskinen. Även nya material har använts, bl.a. skumglas för att lätta upp vägkonstruktionen.

Hänsyn till miljön

Byggarbetsplatsen för projektet E18 Koskenkylä–Kotka är en del av projektet Den gröna motorvägen, där byggnadsarbetet utförs med hänsyn till miljön. Restaurangerna på rastplatserna tar sin energi från marken och har också beredskap för byggnad av laddningsplatser för elbilar på parkeringsplatserna för anslutande trafik längs motorvägen. En del av energin till belysningen i Marknadsbackens tunnel kommer direkt från solen. – Tunneln behöver artificiell belysning precis när tillgången på solelektricitet är bäst, säger Keskinen.

Bl.a. i den fina miljön i Abborrfors har motorvägen byggts på Natura 2000-områdenas villkor. För djuren har byggts tunnlar och total fem stycken 35 meter breda viltbroar som går över vägen. Det verkar också som om man lyckats skydda livsmiljön för den fridlysta tjockskaliga målarmusslan både i Abborrfors och i Langinkoskigrenen av Kymmene älv.

I planeringslösningarna satsade man också på estetik. De som redan kört längs det öppna motorvägsavsnittet har berömt särskilt de genomskinliga och dekorativa bullerskydden. I Natura 2000-området i Abborrfors ville man bygga en bro som var värd omgivningen. En langerbalkbro med ett enda brospann var inte bara den snyggaste utan också den konstruktions- och kostnadsmässigt bästa lösningen. I mittspannet är bron en s.k. langerbalkbro där däckskonstruktionen hänger med vertikala tåg från ett enda stålspann. Brodäckskonstruktionen flyttar de horisontella lasterna från spannet. Bron planerades av huvudplaneraren dipl.ing. Jussi Luokkakallio tillsammans med dipl.ing. Niklas Gordin och dipl.ing. Mikko Tuominen.

Text och intervju: Dakota Lavento