abstractright abstractright
Nyheter

Helsingfors första ”riktiga” gågata är färdig

Sitos fleråriga planeringsarbete i Helsingfors centrum fick en ståtlig final när Centralgatans gågata blev färdig i sin helhet i slutet av juni. Invigningen firas 28–30 augusti 2014.

År 2005 inledde Sito gatu- och byggnadsplaneringen av Centralgatan på uppdrag av Helsingfors stads byggnadskontor år 2005, och planerna blev färdiga i sin helhet i slutet av 2008. Byggandet började år 2009, och första delen (Norra Esplanaden-Alexandersgatan) blev färdig i november 2010.

Centralgatan en del av promenadcentrum

Som gågata sammankopplar Centralgatan det omgivande området med gågator till en helhet som redan kan kallas för en promenadcentrum. Centralgatan har dessutom flera underjordiska fotgängarförbindelser till Stationstunneln, Forum och Kampens centrum. Centralgatans centrala läge mellan Helsingfors järnvägsstation och Esplanaden ger gatan stor trafikmässig betydelse eftersom gågatan har mycket stora fotgängarvolymer.

Planerarnas krävande uppdrag var att planera ombyggnaden av Centralgatan till den första “riktiga” gågatan i Helsingfors centrum. Centralgatan är reserverad uteslutande för fotgängare; service- och fordonstrafik är helt förhindrad på gatan.

Vid ombyggnaden fick gatan helt ny kommunalteknik och helt nya konstruktionslager. Även gatubelysningen byggdes om. Gatan har ett system för smältning av is och snö, vilket underlättar vinterunderhållet och ökar fotgängarnas säkerhet och trivsel.

Höga krav på planeringsobjektet

På grund av Centralgatans centrala läge och stora betydelse ställde Stadsplaneringskontoret mycket höga stadsbildsmässiga krav på planeringen. Med tanke på stadsbilden skulle den offentliga gatumiljön byggas med högklassiga material i enlighet med stadscentrets allmänna kvalitetsnivå och värdighet. Även föreskrifterna om skyddet av byggnaderna skulle beaktas.

Det krävande Penrose-mönstret

Den största utmaningen för planeringen visade sig vara det stjärnmönster av natursten i gatans yta som staden utsåg till planeringens utgångspunkt. Stenläggningens oregelbundet sammanhängande mönster bygger på tre basmönster; en stor drake, en liten drake och trianglar som står spegelvänt mot varandra.

I Centralgatan har Helsingfors fått ett sådant vardagsrum som staden är värd.

Experterna

Ingenjör Reijo Järvinen från Helsingfors stads byggnadskontor har fungerat som beställarens projektchef under hela projektet.

Sito har fungerat som huvudplanerare med Paavo Åvist som projektledare och Ulla-Kirsti Junttila som ansvarig för gatumiljön. Sitos samarbetspartner i stadsbildsplaneringen och “fadern” till Penrose-mönstret var arkitekt Yrjö Rossi, APRT Oy. Som gatubyggnadsentreprenör fungerade Lemminkäinen Oy.