abstractright abstractright
Nyheter

Sito planerar kvartersområdena i Sumparn och Capella

Planeringen av gatu- och kommunaltekniken samt broarna och strandkonstruktionerna i Sumparns och Capellas kvarter har inletts på uppdrag av byggnadskontoret vid Helsingfors stad. Sito har valts till planerare av dessa områden.

Sumparn ligger söder om Fiskehamnens framtida centrum, medan Capella ligger norr om det. På detaljplaneområdena byggs i huvudsak bostadshus, och på Capellas kvartersområde byggs dessutom ett av Helsingfors stads centrala social- och hälsovårdsstationer. Byggandet av detaljplaneområdena inleds i slutet av 2015.

Sito fungerar som projektets huvudplanerare med Paavo Åvist som projektledare. För den stadsbildsmässiga planeringen Jenni Lautso och Sisko Hovila och för planeringen av gatumiljön Ulla-Kirsti Junttila. För bro- och konstruktionsplaneringen ansvarar Ari Savolainen och för grundläggningsplaneringen Aku Varsamäki.

Sumparn, Knekten och Capellas kvarter

Förr i tiden var Sumparn ett populärt utflyktsmål bland helsingforsarna, som färdades dit med ångbåt. År 1825 utfärdade staden en föreskrift om att fabriker och verkstäder skulle byggas i stadens utkanter på grund av brandfaran. I Sörnäs strand utvecklades slutligen stadens största sammanhängande industriområde, när järnvägen och hamntrafiken möttes här på 1860-talet. På 1860-talet grundades en ny, modern hamn i Sumparn. Hamnen var i verksamhet ända till 2008.

Knekten ligger i sydspetsen av Fiskehamnens planeringsområde. Ön förenades med fastlandet på 1960-talet. I området planeras bostadshus och närtjänster för 2 800 personer, och eventuellt någon offentlig byggnad. Avsikten är också att bygga en broförbindelse till Kronohagen.

Nätholmens södra del omfattar kontorskvarteren vid Hermansstads strandväg, Capellas kvarter, som i huvudsak består av bostadshus, samt bostads- och kontorskvarter som gränsar till Gammelstadsfjärdens strand. I området planeras bostäder för cirka 2 000 invånare, tjänster och 1 500 nya arbetsplatser.