abstractright abstractright
Nyheter

Stenhjärtat slår i Uleåborg

I Uleåborgs centrum byggs en ny underjordisk parkeringsanläggning vid namn Kivisydän (Stenhjärtat). Samtidigt flyttas en del av service- och utkörningstrafiken i centrumområdet under jorden. Byggherre för projektet är Oulun Pysäköinti Oy, och som entreprenör med totalansvar fungerar Lemminkäinen Infra Oy. Sito Oy ansvarar för projektets huvud-, bergstruktur- och trafikplanering samt för arkitektplaneringen av de underjordiska bergrummen.

Den underjordiska parkeringsanläggningen Kivisydän (Stenhjärtat), som sprängs in i berget på cirka 30 meters djup under Uleåborgs centrum blir en högklassig parkeringsanläggning med modern teknik. Genom sin funktionalitet, säkerhet och trivsamhet representerar parkeringsanläggningen den absoluta toppen i Finland.

Byggandet av Kivisydän gör det möjligt att utveckla Uleåborgs kommersiella centrum. Eftersom Kivisydän placeras på ett utmärkt serviceställe under stadens absoluta centrum förbättras parkeringsmöjligheterna i stadskärnan avsevärt.

Parkeringsutrymmena byggs i huvudsak för behoven av kortvarig kundparkering, men också långvarig parkering för arbetsresor och invånare är tillåten i begränsad omfattning.

Projektet byggs färdigt stegvis. Den första servicelokalen tas i bruk i slutet av 2014 och den egentliga parkeringsanläggningen hösten 2015. I sin helhet blir projektet färdigt hösten 2015.

Den luftiga och tillgängliga underjordiska parkeringsanläggningen har

 • två körramper
 • nio personförbindelser till fastigheterna och gatorna i området, 25 hissar
 • 900 bilplatser av storleken 2,2 x 5 m och option att bygga ut anläggningen till totalt 1 500 bilplatser
 • gatunätverk för fordon och fotgängare
 • servicetunnel som går under stadens centrum
 • servicebilar styrs via servicetunneln till servicelokalerna
 • egna servicelokaler för centrumkvarteren i en omfattning som avtalas separat
 • befolkningsskydd för 3 000 personer

Parkeringsanläggningen placeras på ett naturligt sätt parallellt med gatunätverket ovanför anläggningen.

 • Den största tekniska innovationen i anläggningen är dess enkelhet.
 • Det är lätt för användare att orientera sig i parkeringsanläggningen i förhållande till stadens centrum.
 • Det är också lätt att ta sig fram i anläggningen.
 • Tack vare det stora antalet hissförbindelser till markytan har anläggningen ett stort influensområde.