abstractright abstractright

YTM Jaakko Rintamäki, vanhempi asiantuntija, Liikenne, Kuopio

Joukkoliikenteen kehittämisessä riittää työtä ja mahdollisuuksia koulutustaustasta riippumatta. Esimerkiksi palvelumuotoilun ja visualisoinnin osaajista on pulaa. Lähetä avoin hakemus ja perustele, miksi juuri minä.

Kun Itä-Suomen henkilöliikennestrategiaa kootaan vuoden 2013 alkupuolella, Jaakko Rintamäellä on ollut sormensa vahvasti pelissä. Osana Itä-Suomen henkilöliikennestrategiatyötä hän oli toteuttamassa Pohjois-Savon ELY-keskukselle kutsujoukkoliikennepalveluiden kehittämishanketta. Suomessa pyritään kehittämään vaivatonta, edullista ja tarpeista lähtevää tapaa liikkua, hoitaa arjen asiointi- ja työmatkoja. Kutsujoukkoliikenne on yksi mahdollisuus aikaisempaa paremmin palvelevan ja joustavamman arjen liikkumisen mahdollistaja.

Jaakosta on nopeasti kehittynyt tulevaisuuden palvelevan joukkoliikenteen asiantuntija, jonka kanssa vierähtää aika huomaamatta erilaisista jo lähitulevaisuudessa mahdollisista liikennepalveluista keskusteltaessa. Hän paneutuu yhteisölähtöisten liikennepalveluiden problematiikkaan, innovoimiseen ja kokeilujen kautta kehittämiseen vasta alussa olevan Oma kyyti-hankkeen projektipäällikkönä.

–Onhan näitä keinoja: markkinoiden avaaminen ja kimppakonseptien jalostaminen. Nykyisissä joukkoliikennepalveluissa on puutteita ja meidän on selvitettävä, mitä ihmiset todella tarvitsevat ja minkälaisia palveluja he kaipaisivat. Voisimme myös tuottaa liikennepalveluja yhteisöllisesti, ellei esimerkiksi lainsäädäntö ja vanhat tavat niitä rajoittaisi, hän sanoo.

Jaakko painottaa, että joukkoliikenteen käyttämisen pitäisi olla sekä helppoa että mukavaa. Käytettävyyden ja asiakaslähtöisyyden on tultava ennen järjestelmäorientaatiota.

Joensuun yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa opiskellut Jaakko kiinnostui julkisten palvelujen kehittämisestä. Vuonna 2012 hänelle tarjottiin työtä Siton Kuopion toimistosta
joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien kehittämisen parista. – Palvelu- ja liikennesuunnittelua, uudenlaisten palveluiden innovointia ja suunnittelua, hän selvittää.

Ähtäristä kotoisin oleva Jaakko, vaimo ja tytär muuttivat Joensuusta Kuopioon mielellään, sillä matka ei ollut pitkä. – Olen jo lyhyessä ajassa saanut olla mukana varsin erilaisissa hankkeissa. Liikenteen kehittämisen parissa Sitossa työskentelee varsin monenlaisen koulutustaustan omaavia ihmisiä. Yhteiskuntatieteilijä ja insinööri katsovat asioita eri näkökulmista, mikä on suuri rikkaus.

Vaikka mielenkiintoiseen työhön on helppo sukeltaa syvälle, aikaa riittää niin perheelle kuin harrastuksillekin. Jaakko harrastaa vapaa-aikanaan musiikkia ja soittaa sekä pianoa että kitaraa.