abstractright abstractright

DI Mikko Riikonen, suunnittelija, geotekniikka

Geosuunnittelussa pääsee perimmäisten asioiden äärelle. Miettimään miten tehdään vuosisatoja kestäviä rakenteita ja vielä rahaa tuhlaamatta. Mikko Riikoselta se sujuu palkintojen arvoisesti.

Suunnittelija Mikko Riikonen saa aikaan konkreettista jälkeä

Palkinto poikineen

Siton geo-osastolla maaliskuusta 2014 työskennellyt suunnittelija, DI Mikko Riikonen on saanut tottua vielä suhteellisen lyhyen työuransa kuluessa pokkaamaan useampiakin huomionosoituksia. Kaksi niistä tuli diplomityölle, yksi kannustuksena varsinaisessa työssä.

Mikon diplomityö ”Telimassojen korottamisen vaikutus tierakenteen vasteisiin – laskennallinen tarkastelu” sai huomionosoituksen jo toistamiseen, kun Destia palkitsi sen parhaana yliopistosta valmistuneena infra-alan lopputyönä syyskuussa Maarakennuspäivässä. Edellisenä vuonna se sai jo Maarakennusalan neuvottelukunta MANK ry:n stipendin, joka annettiin kahdelle vuoden parhaalle diplomityölle.

Mikko teki diplomityönsä Aalto-yliopistossa ohjaavan geotekniikan professorin Leena Korkiala-Tantun alaisuudessa ja työn tilaaja oli Liikennevirasto.

Mikko_saa_palkinnon_500px

Mikkoa palkinnon johdosta onnittelemassa geotekniikan professori Leena Korkiala-Tanttu Aalto-yliopistosta. Kuva: Tanja Oksa.

 

 

 

 

 

 

Perusteellinen ja monipuolinen

Mikko selvitti diplomityössään Plaxis 3D-elementtilaskentaohjelmalla mallintamalla, miten suuremmat kokonaismassat vaikuttavat tierakenteen vasteisiin eli jännityksiin, muodonmuutoksiin ja siirtymiin tierakenteessa. – Tutkin kaksi- ja kolmiakselisen teliratkaisun ja myös ajoneuvoyhdistelmien kokonaisvaikutusta erilaisille tierakenteille, hän kertoo.

Mikko selvitti työssään suurimman sallitun massan lisäksi myös ylikuorman, epätasaisesti jakautuneen kuorman, akselivälin, rengaspaineiden, päällysteen jäykkyyden, kerrospaksuuksien sekä pohjavedenpinnan korkeuden vaikutusta tierakenteen vasteisiin.

Palkintoraati kiittikin Mikon työtä perusteellisuudesta ja monipuolisuudesta. Kilpailuraadin puheenjohtaja Pertti Niemi Destiasta korostikin, että Mikon diplomityö osoittaa korkeaa tasoa olevaa teorian hallintaa.

Kilpailuraati kiitti Mikkoa myös yhteiskuntakeskusteluun nähden erittäin ajankohtaisen aiheen nostamisesta tutkimuksen aiheeksi.

Raati arvioi kilpailutyöt tänä vuonna erittäin laadukkaiksi, mikä nostaa ennestäänkin Mikko Riikosen palkinnon arvoa.

Opinnäytetyökilpailun raatiin kuuluivat Pertti Niemen lisäksi Liisi Vähätalo Suomen Tieyhdistyksestä, Heikki Jämsä Infra ry:stä, Juha Kaitera Rakennusteollisuudesta sekä Esko Mälkönen Insinööriliitosta.

Että kädenjälki näkyisi

Mikko kertoo halunneensa opiskella tekniikkaa, jotta saisi työskennellä alalla, jossa käden jäljet näkyisivät konkreettisesti. Geotekniikan parissa puolestaan tuntuivat työnäkymät tulevaisuudessakin lupaavilta. Hyvin hän on osannut tulevaisuutensa ennustaa, sillä lähitulevaisuudessakin kiirettä riittää Helsinki-Vantaan lentoaseman laajentamiseen liittyvässä Finavian allianssihankkeessa.

Ei ehkä yllätä, että Mikko on jo saanut Finavian kannustepalkkion aktiivisesta työstä kustannussäästöjen löytämiseksi suunnitteluratkaisuja kehittämällä. Kun selvityksissä turhiksi osoittautuvien, mittavien pohjanvahvistustoimenpiteiden sijaan voidaankin turvautua edullisempiin, säästyy niin aikaa kuin huomattavat määrät rahaakin.

Mikon suunnittelutyön jälki näkyy hyvin konkreettisena pian Helsinki-Vantaan –lentokentällä ja saadut palkinnot ilahduttavat pitkään mieltä. Vuoden parhaan infra-alan diplomityön neuvot tieverkkomme säilyttämiseksi entistä painavampien yhdistelmäajoneuvojenkin alla toivoisi kuluvan päättäjien käsissä.

Tierakenteen rasitusta voidaan vähentää

Raskaat yhdistelmät lisäävät erityisesti pehmeiköille perustettujen, ohuiden sekä ja kevytsoralla kevennettyjen tierakenteiden vaurioitumista. Väsymisvauriot lisääntyvät.

Yksittäispyörien korvaaminen paripyörillä vähentäisi erityisesti ohutpäällysteisten tierakenteiden yläosiin kohdistuvia rasituksia.

– Tierakenteen rasituksia voitaisiin vähentää yksinkertaisilla keinoilla: kerrospaksuuksia kasvattamalla, jäykemmillä päällystekerroksilla ja toimivalla kuivatuksella. Yhdistelmät on  kuormattava optimaalisesti, rengaspaineet pidettävä kurissa ja akselivälit riittävän pitkinä, Mikko huomauttaa.

Ennen kaikkea pitäisi poistaa ylikuormatut ajoneuvot liikenteestä!

Teksti: Dakota Lavento