abstractright abstractright

DI Juha Noeskoski, projektipäällikkö, teollisuus- ja taitorakennuttaminen

Juha Noeskoski on siltarakentamisen ammattilaisena vanha kettu. Hänellä on takanaan yli 30 vuoden kokemus vaativista ja mittavista siltojen ja muiden taitorakennuskohteiden suunnittelusta, niitä koskevien ohjeiden laatimisesta ja rakennuttamisesta.

On erittäin tärkeää saada urakoitsija hyödyntämään tietomallia monipuolisesti, jotta löydetään yhdessä parhaat tiedonsiirtokäytännöt.

Mitä teet Sitossa ja mitkä ovat vastuualueesi?

Aloitin Sito Rakennuttajat Oy:n palveluksessa teollisuus- ja taitorakennuttamisen osastolla helmikuun alussa 2016 projektipäällikkönä. Vastuualuettani on taitorakenteiden  rakennuttaminen. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu kehittää ja kasvattaa kannattavasti Siton Rakennuttamistoimialan taitorakenteisiin liittyvää rakennuttamistoimintaa. Toimenkuvaan kuuluu myös uusien asiakkaiden hankkiminen ja palveluiden aktiivinen myynti.

Kerro mielenkiintoisimmista projekteista , joissa olet ollut mukana?

Tällä hetkellä ehdottomasti mielenkiintoisin on Isoisän sillan rakennuttaminen. Helsingin kaupungin tilaama Isoisän silta on ensimmäinen infrakohde, jossa tietomallia on hyödynnetty laajasti aina suunnittelusta hankintaan sekä toteutukseen ja valvontaan – perinteisten piirustusten sijaan. Työ on perua edellisestä työpaikastani ja vien sillan rakennuttamisen loppuun Sitossa.

Lue artikkeli Isoisän sillasta >>

Moottoritiehankkeista voisi mainita E18 Koskenkylä-Kotka. Se oli  PPP-hanke, jossa toimin tilaajan rakennuttajakonsulttina. Mainittakoon myös E18 Hamina-Vaalimaa –hanke, jossa toimin Tieyhtiön rakennuttajapäällikkönä. Kumpaakin työtehtävää voi jo hyvällä omallatunnolla nimittää infrarakennuttamisen näköalapaikaksi ja eri osapuolten näkökulmia avartavana.

Mitkä aiheet ovat mielestäsi omalla alallasi tällä hetkellä pinnalla?

Juuri nyt pinnalla on tietomallintamisen hyödyntäminen rakennuttamisessa. – Suunnitelman ulkoinen tarkastus on mallista huomattavasti helpompaa kuin perinteisiä piirustuksia tarkastelemalla, Juha Noeskoski painottaa.  Tarkka ja pitkälle viety malli mahdollistaa hankintavaiheessa myös mallipohjaisen urakkakyselyn.

On erittäin tärkeää saada urakoitsija hyödyntämään mallia monipuolisesti, jotta löydetään yhdessä parhaat tiedonsiirtokäytännöt.

Ihmissuhdetaidot ovat myös tärkeitä. Pitää tulla toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa ja välillä tuntuu, että lastentarhanopettajan, papin ja psykologin yhdistelmäkoulutuksesta olisi enemmän hyötyä kuin nykyisestä teknisestä koulutuksesta.