abstractright abstractright

DI Elina Väistö, osastopäällikkö, Liikenne

”Koen kiehtovana kuinka ensisilmäykseltä eri suunnittelualat kohtaavat ja näin syntyy uusia palveluita ja markkinoita. Yksikään toimeksianto ei ole edellisen kopio, vaan jokainen tapaus käynnistetään avoimin speksein.”

Kuka olet?

Olen paljasjalkainen espoolainen ja olen valmistunut Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta liikennetekniikka pääaineenani ja liikenteen telematiikka sivuaineenani. Sitossa olen työskennellyt vuodesta 2003. Tätä ennen toimin opintojen ohella töissä sekä Espoon kaupungilla että silloisen Uudenmaan tiepiirin tieliikennekeskuksessa.

Arvostan omassa arjessani arjen sujuvuutta, ja hyvä liikenneyhteydet niin työpaikalle, palveluihin kuin myös päiväkotiin vaikuttivatkin merkittävästi asunnonostohetkellä sijoittumispäätökseemme. Olen tainnut omaksua työni omassa arjessanikin, sillä työmatkani kuljen kesäisin pyöräillen ja näin talviaikaan bussilla. Myös työmatkat pyrin ensisijaisesti liikkumaan julkisen liikenteen keinoin.

Haluan aidosti edistää ja kehittää liikennesektorin tulevaisuutta. Liikennesektori on näkyvästi esillä meidän jokapäiväisessä elämässä, usein ilman että edes ajattelemme asiaa. Liikenteen sujuvuus ja toimivuus vaikuttavat meidän arkiaskareisiin sekä kotiseutumme viihtyisyyteen. Suunnittelun aikajänne voi joskus olla pitkäkin, mutta koen että tässä ammatissa pääsee aidosti vaikuttamaan tulevaan kehitykseen!

Mitä teet Sitossa?

Toimin Sitossa Espoon liikenneosaston osastopäällikkönä, joten työpäiväni täyttyvät esimiestehtävistä sekä projektitöistä, joissa olen mukana projektipäällikkönä tai asiantuntijana. Toimenkuvaani kuuluu lisäksi laajasti palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden Siton toimialojen kanssa.

Pyrin esimiehenä motivoimaan asiantuntijoita ja luomaan innostavan työympäristön. Kannustan innovatiivisuuteen, mutta samalla myös kriittiseen ajatteluun. Suhtaudun lähtökohtaisen positiivisesti uusiin ideoihin ja kehittämiskohteisiin, mutta arvioin tehtävää kriittisesti ennen asioiden eteenpäin vientiä.

Mitkä ovat vastuualueesi?

Vastaan noin 15 hengen työviihtyvyydestä, työnkuvasta ja resurssienhallinnasta. Toimialan johtoryhmän kautta vastaan Siton liikenteen palveluiden kehittämisestä yhteistyössä liikenne- ja logistiikka toimialajohtaja Petri Launosen kanssa. Uusien liikennepalveluiden kehittäminen sekä raideliikenteen liikennesuunnittelun osaamisen kehittäminen ovat tällä hetkellä ajankohtaisia asioita. Vastaan myös Siton Älykäs sähköinen liikenne -palvelukokonaisuudesta.

Kerro mielenkiintoisimmista projekteista, joissa olet ollut mukana?

Tänä syksynä on ollut kiehtovaa selvittää HSL:n toimeksiannosta uuden poikittaisen raitiotieyhteyden potentiaalia Meilahti – Pasila – Kalasatama -käytävässä.

Ennen äitiysvapaalle jääntiäni toimin projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tehdyssä rajaliikenteen ohjausjärjestelmäselvityksessä. Tänä syksynä onkin ollut hienoa nähdä kuinka esiselvityksestä alkanut projekti on edennyt konkretiaan ja kohti pilotointivaihetta.

On ollut myös kiehtovaa olla mukana suunnittelemassa tulevaisuuden liikennejärjestelmää niin HSL:n Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmien yhteydessä sekä Liikenneviraston pitkän tähtäimen suunnittelussakin.

Mitkä aiheet ovat mielestäsi liikennesektorilla tällä hetkellä pinnalla?

Liikenne palveluna (MaaS) -ajattelu on saanut osakseen laajaa huomiota kansainvälisestikin. Ajattelu toimii ns. sateenvarjona älyliikenteen, viisaan liikkumisen ja kokonaisvaltaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun teemoille. Uudenkaltainen liikenteen palvelunäkökulma tulee varmasti vaikuttamaan liikennesektoriin tulevaisuudessa, joten meidän suunnittelijoidenkin tulee olla muutoksessa mukana ja uudistaa asiantuntijuuttamme kohtaamaan liikkujien kysyntä nykyistä laaja-alaisemmin.

Jatkona edelliseen koen että perinteiset liikenteen selvitykset ja suunnitelmat muuttavat muotoaan. Nykyään ei esimerkiksi tilata perinteisessä mielessä puhtaasti liikenneturvallisuussuunnitelmia, vaan tarkasteluun kytkeytyy aina vähintäänkin esteettömyyden ja viisaan liikkumisen näkökulma.

Meiltä liikennesuunnittelijoilta vaaditaan yhä laajempaa asiantuntijuutta ja valveutuneisuutta yksittäisen teeman syväasiantuntijuuden lisäksi. Ainakin henkilökohtaisesti koen tämän kiehtovaksi kuinka ensisilmäykseltä eri suunnittelualat kohtaavat ja näin syntyy uusia palveluita ja markkinoita. Yksikään toimeksianto ei ole edellisen kopio, vaan jokainen tapaus käynnistetään avoimin speksein.