abstractright abstractright

DI Anders Koponen, kalliorakennussuunnittelija, Kalliotilat ja tunnelit

Kalliokiipeily­harrastukseni johdatti minut opiskelemaan kalliorakentamista. Kalliorakentamisen osaaminen on Suomessa ja erityisesti Sitossa aivan huipputasolla.

Helsinkiläinen kalliokiipeilijä Anders Koponen viihtyy kalliomaisemassa niin harrastuksensa vuoksi kuin työssäänkin: hän suunnittelee maanalaisten tilojen toteuttamista.

Anders tuli työskentelemään Sitoon jo opiskelun ohessa vuonna 2009 ja jatkoi täysipäiväisessä työssä valmistuttuaan vuonna 2011.

Anders on aloittanut työnsä hyvään aikaan: hän on päässyt mukaan moniin suunnittelu- ja toteutusvaiheessa oleviin merkittävimpiin kalliorakennushankkeisiin. Hänelle ovat tuttuja Helsingin Kalasataman keskuksen louhintatöiden suunnitelmat ja kesällä 2012 hän seurasi aitiopaikalta metroradan siirtoprojektia. Metroradan linjan muutos oli yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa ja toteutettiin yhdeksän päivän kuluessa. Aluksi metroliikenteen vaatimat kaapelit, turvalaitteet ja vanhat raiteet purettiin heinäkuisen viikonlopun aikana. Kalliota louhittiin radan kohdalta noin kolmen metrin syvyydeltä ja sillan väliaikaiset tuet rakennettiin. Uusi silta työnnettiin kahdeksan tunkin avulla siirtoratoja pitkin paikoilleen, sillan päälle nostettiin sepeli ja asennettiin uudet kiskot. Lopuksi kytkettiin tarvittavat kaapelit ja turvalaitteet sekä testattiin, että kaikki varmasti toimii. Työmaan alle louhittiin myös 200 metriä pitkä työtunneli, jonka kautta päästiin rakentamaan siltaa kannattavat lopulliset pilarit alhaalta ylöspäin. Työvaiheet suunniteltiin lähes minuutin tarkkuudella.

Anders on suunnitellut myös VT7:n tunneleita. Haminan ohitustielle tulee noin puoli kilometriä pitkä Husulan tunneli ja 150 metriä pitkä Kolsilan tunneli. Koskenkylä-Loviisa-Kotka-moottoritielle tulee 500 metriä pitkä Markkinamäen tunneli.

Kalliotilojen suunnittelussa eivät työt tule Andersilta loppumaan kesken. Tietunneleita rakennetaan jatkossakin, sillä ne säästävät maisemaa ja oikaisevat reittejä. Maan päällisen tilan säästämiseksi maan alle sijoitetaan myös monia tukipalveluja, kuten pysäköintitiloja. Maan alla sijaitsevat tilat ovat energiatehokkaita, joten tulevaisuudessa yhä useammat urheilu- ja harrastustilatkin tulevat kasvukeskuksissa sijaitsevaan kallion alla.

Sitossa on Andersin mukaan tosi hyvä työyhteisö ja hyvä henki. Anders haluaisi jatkossakin työskennellä kalliorakentamiseen liittyvissä hankkeissa, mitä haastavammissa, sen parempi.  Julkiseen liikenteeseen liittyvät hankkeet ovat erityisen kiinnostavia.

Kalliokiipeilyn lisäksi Anders harrastaa yleensäkin ulkona liikkumista. – Yritän olla mahdollisimman paljon ulkona. Anders asuu avovaimonsa kanssa Helsingin Lauttasaaressa.