abstractright abstractright

Liikenteen mallintamisen projektipäällikkö

Haemme projektipäällikköä monipuolisiin liikenteen mallintamisen ja hankearvioinnin tehtäviin. Toimipaikkanasi voi olla Espoo tai Tampere.

Tehtävä

Toimit liikenne- ja maankäyttöhankkeiden mallintamisen asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä. Tehtäviisi kuuluu muun muassa liikkumisen mallintamista ja ennustamista, liikennevaikutusten arviointia, hankearviointia sekä toimivuustarkasteluja liikennemalli- ja simulointiohjelmia käyttäen. Kiinnostuksesi mukaan työhösi voi kuulua myös uusiin liikkumispalveluihin, liikenteen mallintamiseen ja liikennetiedon jalostamiseen liittyviä kehittämistehtäviä. Tehtäväkenttäsi räätälöidään aiemman kokemuksesi ja erikoisosaamisesi mukaan.

Arvostamme

Arvostamme muun muassa seuraavia asioita:

  • Vähintään kolmen vuoden kokemusta projektipäällikkötehtävistä.
  • Mallinnus- ja suunnitteluohjelmistojen hyvää osaamista (mm. EMME, Dynameq, Paramics).
  • Tietoteknistä osaamista (mm. rajapinnat, Python ohjelmointikieli).
  • Asiakas- ja myyntiorientoitunutta otetta.
  • Hyvää suullista ja kirjallista esittämistaitoa.
  • Tiimityöskentelytaitoja.
  • Kehittävää otetta työhön.

Tarjoamme

Tarjoamme monipuoliset työtehtävät nykyaikaisessa ja kannustavassa työympäristössä sekä hyvät mahdollisuudet kehittymiseen ja koulutukseen. Käytössäsi ovat monipuoliset mallinnus- ja suunnitteluohjelmistot ja ympärilläsi osaavia tekijöitä. Monialaprojektimme sekä kiinnostuksemme uuden liikennetiedon ja palveluiden kehittämiseen antavat mahdollisuuksia yhdistää ja kehittää mallintamista uudella tavalla.

Lisätiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa osastopäällikkö Kati Kiiskilä, puh 020 747 6696 ja toimialajohtaja Petri Launonen, puh. 020 747 6744 etunimi.sukunimi@sito.fi

Hakeminen

Hakemukset pyydämme lähettämään 19.6.2017 mennessä sähköisen järjestelmämme kautta.