abstractright abstractright

Ympäristörakennuttaminen

Tuotamme asiakkaidemme tarpeisiin kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hoidamme projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan. Lisäksi haemme kuhunkin hankkeeseen innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja. Pitkäaikainen kokemuksemme ympäristö- ja materiaaliteknologian asiantuntijoina antaa tähän hyvät valmiudet.

Ydinosaamistamme ovat kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maiden kunnostushankkeet. Tarjoamme pilaantuneen maaperän kunnostuksen kunnostusprosessin toteuttamisen suunnittelusta, riskianalyyseistä ja lupaprosesseista rakennuttamisen kilpailutukseen ja valvontaan kokonaisuutena yhdessä Ympäristö-palvelualueen kanssa.

Pilaantuneen maaperän kunnostuksella saadaan alue suunniteltuun käyttöön taloudellisesti ja turvallisesti huomioimalla alueen ympäristölliset reunaehdot. Huolehdimme ratkaisujen laadusta tarkkailulla eli työmaakäyntien sekä laboratorio- ja kenttämittausten sekä dokumentoin avulla.

Kun mukana on kokenut ammattilainen, sujuu prosessi kitkattomasti ja tilaajan riski odottamattomista viiveistä pienenee. Pyrimme olemaan mukana hankkeissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Sovellamme hankkeisiin innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja Lietteiden käsittelyyn olemme soveltaneet ns. ”geotuubi-teknologiaa”, jonka avulla teollisuuden sekä rehevöityneiden järvien lietteitä voidaan kuivata ja käsitellä.