abstractright abstractright

Virtuaalimallit

Tuotamme havainnollista aineistoa ja digitaalisia sovelluksia rakennetun ympäristön elinkaaren eri aikoina hyvin monenlaiseen käyttöön Internetissä ja mobiileissa käyttöliittymissä.

Tuotamme suunnitelmat yhä enemmän tietomallipohjaisesti 3D-muodossa, vaikkakin tuotamme myös 3D- ja tietomallinnusaineistoja projekteissa, joissa vielä toimitaan perinteisesti 2D-ympäristössä.

Suunnittelun aikana toteutamme yhdistelmämalleja eri suunnittelualojen malleista ja julkaisemme ne halutussa laatutasossa sisäistä tai ulkoista viestintää varten. Eri aineistot tuotamme tarvittaessa haluttuihin rajapintapalveluihin osaksi toisia elinkaaren vaiheita, kuten energialaskenta, omaisuuden hallinta, käyttö- ja kunnossapidon prosessit, loppukäyttäjien prosessien tukeminen.

On tärkeää tunnistaa prosessin vaihe ja käyttötarve. Joissakin tilanteissa pelkkä 3D still- kuva riittää ja laajimmassa tapauksessa tuotamme kokonaisen kaupungin 2D-3D- 4D järjestelmän sisältäen ylläpitopalvelun, 3D web- ja mobiilit käyttöliittymät aineistoihin. Kehitämme palvelujamme yhä enemmän standardeihin tietomalliformaatteihin ja tiedonrajapintaformaatteihin tukeutuen.

Toimimme aktiivisesti kansallisissa tietomallihankkeissa ja seuraamme tiiviisti kansainvälistä kehitystä alan ympärillä. Suhtaudumme tulevaisuuden integroituihin tietomallipalveluihin innovatiivisesti ja sovellamme parhaita käytäntöjä asiakkaittemme toimintojen tehostamiseksi ja kokonaan uusien toimintojen kehittämiseksi.

Jos haluat tietää lisää, ota meihin yhteyttä.

Tutustu:

Tutustu referenssiprojekteihimme