abstractright abstractright

Teollisuus

Tarjoamme laajoja ja monipuolisia palveluja teollisuuden tarpeisiin. Tarjoamme myös työ- ja kemikaaliturvallisuuteen, toimilupiin sekä yritysvastuuseen liittyviä palveluja. Meillä on vahva osaaminen rakennuttamisen, laadunvalvonnan, vesien hallinnan sekä ympäristö- ja tiedonhallinnan digitaalisten palvelujen osalta. Meillä on laaja kokemus eri teollisuudenalojen ympäristölupaprosessien menestyksekkäästä hoitamisesta.

Autamme asiakastamme tarjoamalla uusia ratkaisuja päätöksenteon, tiedonhallinnan, vuorovaikutuksen sekä toteutuksen tueksi. Johtamiseen tarjoamme esimerkiksi ISO-standardien vaatimukset huomioivia kehittämis- ja riskienarviointipalveluja. Palvelumme tukevat yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä huomioiden yritysvastuun taloudellisen-, sosiaalisen sekä ympäristönäkökulman.

Olemme tarvittaessa mukana koko hankkeen ajan, aina tutkimuksista, suunnittelusta toteutukseen saakka.

Palvelut ja tuotteet:

 • turvallinen työympäristö ja kemikaaliturvallisuus
 • yritysvastuun palvelut
 • toteutettavuus selvitykset/tutkimukset
 • tiedonhallinta ja –havainnollistaminen
 • projektikoordinointi
 • luvat ja niiden kehittäminen
 • ympäristövaikutusten arviointi (YVA)
 • luontoselvitykset
 • melu- ja pölymallinnus
 • vesitaseet ja -mallinnus sekä hulevesien hallinta
 • vesienkäsittelyratkaisut
 • logistiikkaselvitykset
 • infrasuunnittelu
 • riskikartoitukset
 • investointien optimointi
 • hankinta ja rakennuttaminen
 • laadunvarmistus
 • EHSQ

Tuote-esimerkkejämme:

 • Colétanche® – bitumigeomembraani altaiden eristämiseen
 • SensorDDS® – sähköiset vuodonpaikantamisjärjestelmät
 • Geotube® – teollisuuden vesien puhdistamiseen ja lietteiden kuivaamiseen
 • GeoDetect® – patorakenteiden monitorointiin