abstractright abstractright

Vesihuolto

Luotettava ja hyvin toimiva vesihuolto on elintärkeä yhdyskunnille.

Tarjoamme vesihuoltoverkostoihin liittyviä palveluja koko elinkaaren ajalle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä kaupunkitekniikan, geosuunnittelun ja muiden yhtiömme asiantuntijoiden kanssa varmistaaksemme onnistuneen lopputuloksen vaativissakin hankkeissa. Keskeisiä vesihuollon palveluitamme ovat

  • yleis- ja kehittämissuunnitelmat
  • selvitykset
  • verkosto- ja linjasuunnitelmat
  • jätevedenpumppaamoiden ja paineenkorotusasemien suunnittelu
  • mitoitus ja mallinnus
  • hulevesien hallinta
  • rakennuttaminen ja valvonta