abstractright abstractright

Tietomallikoordinaattori

Tietomallikoordinaattori on jatkuvana palveluna hankittu tiimi Siton tiedon- ja tietomallien ammattilaisia, jotka ylläpitävät ja hallinnoivat hankkeen ja sen projektien lähtö- ja suunnitelmatietoja koko hankkeen elinkaaren ajan

Hyödyt:

  • Merkittävät kustannussäästöt hankkeen projektien lähtötietojen hankinnassa.
  • Ajantasaiset lähtötiedot parantavat suunnittelun laatua.
  • Palveluna hankittu ratkaisu vapauttaa Tilaajan resursseja.
  • Edistää organisaation tietomallipohjaista suunnittelua.