abstractright abstractright

Viheralueiden suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon konsultointi

Viher- ja virkistysalueiden sekä katuympäristön ja urheilupaikkojen suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon konsultointi on osa maisemasuunnittelun palvelualueen osaamista. Suunnittelijoillamme on näistä palveluista hyvä konsulttikokemus, jota tukee aiempi työkokemus tilaaja, rakennus- ja ylläpitotehtävissä sekä kuntaorganisaatioiden hyvä tuntemus.

Suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja ylläpidon konsultointipalvelulla turvataan hankkeiden edistyminen, vaikka kuntaorganisaatiossa organisaatiossa olisikin henkilöstöpulaa.

Viher- ja virkistysalueiden sekä katuympäristöjen ja urheilupaikkojen hankkeet voivat niin ikään olla pienemmässä kuntaorganisaatiossa niin harvinaisia, ettei sitä osaavia osaajia ole palkkalistoilla. Tähän osaamisalueeseen sisältyvät myös tarjouspyyntö- ja urakka-asiakirjojen laatiminen, jolloin asiakkaan on mahdollista tilata haluamansa hanke ”avaimet käteen” periaatteella.

Suunnitteluttamisen, rakennuttamisen ja ylläpidon konsultoinnin osaamista on kehitetty maisemasuunnittelun palvelualueen osana ja yhteistyössä Siton rakennuttamistoimialan kanssa useita vuosia. Sinä aikana referenssihankkeita on kertynyt useita. Suunnitteluttajakonsulttina tunnemme hyvin suurenkin kuntaorganisaation ja yhteistyö varsinaisesta suunnittelusta vastaavien konsulttiyritysten kanssa on sujuvaa.