abstractright abstractright

Ratasuunnittelu

Sito on ollut vahvasti mukana ratahankkeissa yrityksen perustamisesta lähtien. Vahvuutenamme on monipuolinen osaaminen rataprojektien eri osa-alueiden suunnittelussa. Ratasuunnittelun lisäksi toimimme pohjarakennussuunnittelussa, silta- ja rakennesuunnittelussa, tie-, katu- ja aluesuunnittelussa sekä ympäristösuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa.

Olemme olleet suunnittelemassa niin pääradan lisäraiteita kuin Lahden oikorataa yleissuunnitelmasta rakentamissuunnitelmaan. Myös Leppävaaran kaupunkiradan osuus Helsingin ja Pasilan välillä on Siton suunnittelema.

Pitkän tähtäimen esiselvityksiä on tehty Helsingistä sekä länteen ELSA -radalle että itään HELI -radalle. Olemme myös suunnitelleet Lentoradaksi nimettyä ratalinjausta Pasilasta lentoasemalle ja edelleen Keravalle. Tunneliratakohteista merkittävin kohde on ollut Pisararadan yleissuunnitelma ja YVA. Sito toimi projektissa pääkonsulttina koordinoiden laajaa eri alojen asiantuntija­organisaatiota.

Pohjanmaan radalla Sito on ollut suunnittelemassa useita rataosuuksia. Olemme tehneet alustavaa yleissuunnittelua ja YVAa, yleissuunnittelua ja rakentamissuunnittelua. Osaston referensseihin kuuluu myös Pohjanmaalla rakenteilla oleva ensimmäinen ratasuunnittelun ST-hanke (suunnittele ja toteuta).

Asemat

Merkittäviä asemasuunnittelukohteita on ollut Lahden oikoradalla (Haarajoki, Mäntsälä), pääradalla (mm. Masala, Toijala, Hämeenlinna), rantaradalla (Leppävaara, Kirkkonummi, Karjaa, Salo). Tunneliasemien suunnittelussa olemme olleet mukana Pisararadan ja Töölön metron suunnittelussa.

Metro

Sito on ollut suunnittelemassaTöölön metroa Kampista Pasilaan ja metron jatkamista itään Mellunmäestä Sipoon Majvikiin. Näiden lisäksi olemme tarkastelleet Itäkeskuksen metroaseman käyttöä vaihtoasemana. Metrohankkeissa on tehty tiivistä yhteistyötä Siton kalliotekniikan ja maakäytön suunnittelijoiden kanssa.

Raitiotiet

Sito on ollut rata- ja katusuunnittelijana Munkkivuoren raitiotien tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksessä. Työssä selvitettiin vaihtoehtoisia linjauksia raitioteiden laajentamiseksi Munkkivuoreen ja sen vaikutuksia muuhun joukkoliikenneverkkoon. Lisäksi olemme olleet mukana Kalasataman, Sompasaaren ja keskustan välisen raitiotien linjausvaihtoehtojen selvityksessä. Sito on myös tehnyt raitioteihin liittyviä ohjetöitä rakentamiseen, kunnossapitoon ja suunnitteluun liittyen.

Ohjetyöt

Sito on ollut tekemässä Ratahallintokeskukselle ja Liikennevirastolle lukuisia ohjetöitä ratoihin liittyen. Näitä ovat:

  • Radan suunnitteluohje B20, v. 2008
  • Radanpidon ympäristöohje, v. 2010
  • Radanpidon vuorovaikutusohje, v. 2011
  • Esitys rautateiden työmaaturvallisuuden kehittämiseksi, v. 2011
  • Maastotietojen hankinta, toimintaohjeet, 2011
  • Suunnitelmatiedon hallinta, v.2012
  • Paalulaatat ja paaluhatturakenteet, suunnitteluohje (ei vielä julkaistu)

Ohjelmistot

Ratasuunnittelun tärkein suunnitteluohjelmisto on Siton kehittämä CityCad-suunnittelujärjestelmä. Sen erityisenä vahvuutena on maastotutkimusten ja pohjavahvistusratkaisujen yhdistäminen radan poikkileikkauksiin. Ohjelmistosta saadaan vaivattomasti aikaan myös tarvittavat koneohjaus­tiedostot. Ohjelmistoa kehitetään jatkuvasti ratasuunnittelun erityistarpeisiin. Raidegeometrian ja vaihteiden suunnittelussa, mm. ratapihoilla käytämme lisäksi Bentleyn Rail Track ohjelmaa.