abstractright abstractright

Raideliikenne

Raideliikenteen asiantuntijapalvelumme kattavat kaikki rautatie-, metro- ja raitiotieliikenteen tarkastelut ja kehittämishankkeet aina liikennesuunnittelusta hankearviointeihin ja häiriönhallintaan asti huomioiden niin henkilö- kuin tavaraliikenteen näkökulmat.

Raideliikenne on ympäristöystävällisin liikennemuoto

Raideliikenteen kehittämisen konsultointi- ja suunnittelupalvelut ovat tärkeä osa Siton liikenne- ja logistiikkapalveluja. Näemme raideliikenteen merkityksen Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeänä kehittämiskohteena ja palvelemme asiakkaitamme kestävän kehityksen ja ympäristölähtöisyyden mukaisesti asiakkaidemme tarpeet huomioiden.

Raideliikenne2Olemme olleet menestyksekkäästi monessa raideliikenteen kehittämis- ja tarvekartoitushankkeessa mukana kehittämässä raideliikennettä ympäristöystävällisimpänä liikennemuotona Suomessa.


Erityisosaamisalueitamme ovat

  • Raideliikenteen liikennesuunnitelmat
  • Raideliikenteen tarvekartoitukset
  • Henkilö- ja tavaraliikenteen selvitykset
  • Hankearviointi
  • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Häiriöhallinnan koulutukset ja analyysit.