abstractright abstractright

Ympäristön tilan selvitykset ja pilaantuneet maa-alueet (PIMA)

Tarjoamme kattavasti ja laadukkaasti ratkaisuja pilaantuneisiin ympäristöihin.

Tarjoamme vahvan ja monipuolisen osaamisemme asiakkaan käyttöön koko Suomessa. Toteutamme luotettavat ja tarkoituksenmukaiset selvitykset kohteiden maankäyttö ja ympäristöolosuhteet huomioiden. Riskiperusteisella pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnilla pyrimme yhdessä asiakkaamme kanssa tunnistamaan ja edistämään kestäviä riskinhallintamenetelmiä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteet ja kustannustehokkuus huomioiden. Kokeneilla asiantuntijoillamme on käytössään monipuoliset ja nykyaikaiset maastotutkimusvälineet ja -laitteet.

Palveluitamme ovat:

 • historianselvitykset ja tutkimustarpeen arvioinnit
 • maaperä-, pohjavesi-, huokoskaasu- ja sedimenttitutkimukset
 • ympäristö- ja terveysriskinarviointi
 • pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnit
 • kunnostussuunnittelu ja kustannusten arvioinnit
 • kannattavuusselvitykset ja kiinteistöjen kehittämispalvelut
 • MARA-asetuksen mukaiset rakenteiden ja maa-ainesten hyötykäyttöselvitykset ja -suunnittelu
 • kaatopaikkakelpoisuusselvitykset ja -lausunnot
 • kunnostuksen valvonta ja rakennuttaminen
 • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät
 • näytteenotot, tarkkailut ja seurannat
 • teollisuuden perustilaselvitykset
 • riippumaton laadunvalvonta
 • lupa-asiakirjojen laadinta ja sidosryhmäviestintä
 • maankäytönsuunnittelu
 • ympäristövastuiden selvitykset (Enviromental Due Diligence)
 • päättyneiden toimintojen (mm. kaatopaikat, kaivokset) riskinarviointi ja sulkemissuunnittelu
 • ympäristöonnettomuus ja -vahinkotapausten valvonta ja seuranta
 • jätehuollon suunnittelu ja jätteen määrä- ja laatututkimukset
 • muut ympäristöselvitykset