abstractright abstractright

Melu ja tärinä

Tarjoamme laadukasta asiantuntijuutta ja huippuosaamista melu- ja tärinäselvityksissä. Teemme monipuolisesti sekä laajoja ja monimutkaisia selvityksiä että pienempiä, nopeaa reagointia vaativia töitä.

Maantieteellisesti ja alueellisesti laajimmat Suomessa tehdyt liikennemelu- ja meluntorjuntaselvitykset ovat meidän toteuttamiamme.

Meluselvityksien toteuttamiseen käytössämme on monipuoliset laskenta-ohjelmistot ja melumittauslaitteistot. Otamme huomioon meluselvitysten erityisominaispiirteet ja hallitsemme prosessin alusta loppuun. Näin pystymme toteuttamaan laadukkaasti ja asiakaslähtöisesti niin pienet kuin suuretkin meluselvitykset.

Tärinäselvityksissä meillä on laadukas ja ammattitaitoinen osaaminen ja pystymme toteuttamaan monipuolisesti tärinämittauksia ja torjunnansuunnittelua.

Tuotteet ja palvelut:

  • Meluselvitykset ja -mallinnus (esim. asemakaavamuutoksen, rakennusluvan, tie- ja ratahankkeiden, teollisuuden ja moottoriratojen meluselvitykset)
  • Meluntorjunnan suunnittelu
  • Melumittaukset
  • Tärinäselvitykset
  • Tärinämittaukset
  • Tärinätorjunnan suunnittelu