abstractright abstractright

Liikkumisen ohjaus

Edistämme kestävää ja terveellistä liikkumista ja autamme asiakkaitamme ratkaisemaan yksityisautoilusta aiheutuvia ongelmia.

Toteutamme kestäviin kulkutapoihin ohjaavia suunnitelmia sekä yksittäisiin kohteisiin että laajemmille alueille. Tuotamme taustatietoa liikkumisen ohjauksen suunnitteluun hyödyntämällä erilaisia paikkatietoaineistoja ja liikkumiskyselyjä. Panostamme erityisesti tiedon analysointiin ja havainnollistamiseen.

Autamme myös suunnitelmien ja yksittäisten toimenpiteiden tai kampanjoiden koordinoinnissa ja toteutuksessa. Hoidamme tarvittaessa myös sidosryhmäyhteistyön. Sovitamme käytettävät menetelmät ja toimintatavat aina asi­akkaidemme tarpeisiin.

Tuotteet ja palvelut:

  • Työpaikkojen, kuntien ja seutukuntien kestävän liikkumisen suunnitelmat
  • Koulujen ja kouluympäristöjen liikkumissuunnitelmat
  • Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen koordinaattoritoiminta
  • Liikkumiskyselyt, saavutettavuustarkastelut
  • Liikkumisen ohjaus tapahtumissa
  • Vaikutusten arviointi, muun muassa hyötylaskelmat HEAT-menetelmällä
  • Kaupunkikeskustojen suunnittelu
  • Liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti