abstractright abstractright

Liikenteen tietopalveluratkaisut

Liikenteen tietopalveluratkaisumme mahdollistavat sen, että voimme tarjota asiakkaillemme kattavaa, ajantasaista ja täsmällistä liikennetietoa.

Liikennetutkimus- ja mallinnusosaamisemme yhdistyy entistä reaaliaikaisempaan ja kattavampaan liikenne-, liikkumis- ja olosuhdetietoon, jonka keräämistä automatisoimme ja tehostamme jatkuvasti. Mahdollistamme uudenlaisten liikenteen ja liikkumisen palvelujen ja sovellusten asiakaslähtöisen kehittämisen varmistamalla, että tarjoamamme ja jalostamamme tieto on laadukasta ja vastaa asiakkaittemme tarpeita. Siksi näemme asiakasvuoropuhelun hyvin tärkeänä osana toimintaamme.

Tuemme liikenteen ja liikkumisen palvelujen määrittelyä ja kehitämme uusia sovelluksia yhdessä yhteistyökumppaniemme kanssa. Uusien innovatiivisten ja integroitujen liikkumispalvelujen suunnittelu sekä niitä tukevat ohjelmistoratkaisut ovat meille erittäin tärkeä toiminta-alue. Liikenneväyliä ja niiden kunnossapitoa koskevien tietojen keruu, käsittely ja analysointi ovat myös osa kehitystyötämme.