abstractright abstractright

Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service)

Ihmisten liikkumistottumukset ovat murroksessa ja uudenlaisia liikkumisen palveluja tulee jatkuvasti markkinoille. Liikkuminen palveluna -konsepti (Mobility as a Service, MaaS) on saanut viimeaikoina huomattavaa näkyvyyttä niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme Sitossa olleet alusta alkaen eturintamassa edistämässä uusien liikkumisen palveluiden syntymistä, ja rakentaneet kattavan yhteistyöverkoston yksityisen sektorin, kuntien ja valtionhallinnon toimijoiden kesken. Tarjoamme monipuolisesti erilaisia MaaS-asiantuntijapalveluita konsultoinnista ja suunnitteluista operointiin. MaaS-palveluiden kehittäminen on osa yhtiömme pitkän aikavälin strategiaa.

Yhtiömme tarjoaa MaaS-palveluliiketoiminnan asiantuntijapalveluita sekä apua MaaS-operaattorin perustamiseen. Ammattitaitoinen henkilöstömme suunnittelee ja toteuttaa MaaS-palveluliiketoiminnan käynnistämiseen tarvittavat selvitykset sekä avustaa operaattoritoiminnan käynnistämisessä. Henkilöstömme koostuu maan johtavista äly-, henkilö- ja joukkoliikenteen sekä tietopalveluiden asiantuntijoista ja referenssimme kattavat koko aihealueen.

Olemme edelläkävijöitä MaaS-palveluiden kehittämisessä. Syksyllä 2016 käynnistyy yhtiömme johtama ja koordinoima konkreettinen MaaS-kokeilu Seinäjoella, joka lukeutuu Suomen ensimmäisiin konkreettisiin MaaS-liikennepalveluihin. Kokeilu tulee hyödyntämään Siton mobiilipohjaista liikkumissovellusta. Sovellus mahdollistaa eri liikkumismuotojen ja matkaketjujen vaivattoman rakentamisen ja vertailun, kimppakyydit sekä matkojen varaamisen yhden luukun periaatteella. Kokonaispalvelussa on mukana seutukunnan ja Seinäjoen kaupungin bussiyhtiöt, taksit sekä kutsujoukkoliikenne.

Sito etsii ja kehittää nykyistä kustannustehokkaampia liikkumisen liiketoimintamalleja. Koemme, että MaaS-palveluita tulee kehittää vahvassa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa. Yhdistämällä yhteiskunnan maksamia tai tukemia liikkumispalveluita markkinaehtoisen palveluiden kanssa, saavutetaan tilanne, jossa sekä julkisesti tuettu henkilöliikenne kuin markkinaehtoinenkin henkilö- ja joukkoliikenne tuottavat nykyistä parempia palveluita asiakkaille edullisimmilla kustannuksilla. Asiakasmäärän kasvu parantaa liikkumispalveluiden tarjontaa ja laatua ja mahdollistaa palveluiden hinnan laskun.

Tuotteet ja palvelut

  • Kehitettävien MaaS-palveluiden tarvekartoitus
  • MaaS-liiketoimintamallin suunnittelu ja rakentaminen
  • MaaS-operaattorin perustamisen tuki
  • MaaS-hinnoittelumallien luominen
  • Teknologiavalinnat
  • Alueellinen viisaan liikkumisen sovellus
  • Henkilökuljetusten yhdistämisen optimointi
  • Henkilökuljetusten järjestämismallit