abstractright abstractright

Kaupunkitekniikka

Ihmisen kokoinen, toimiva kaupunki- ja elinympäristö vaatii syntyäkseen suuren määrän eri alojen asiantuntijoita. Kaupunkitekniikan osaajamme tarjoavat asiantuntemustaan kaupunkikeskustojen, katujen, alueiden ja vesihuollon suunnitteluun. Toimimme tiiviissä yhteistyössä yhtiömme muiden yksiköiden kanssa, mikä varmistaa suunnitelmien monialaisuuden ja teknisten näkökohtien yhteensopivuuden.

Vahvuutenamme on kaupunkikuvallisesti merkittävien ja haastavien kohteiden suunnittelu ja projektinjohto yhteistyössä muiden asiantuntijatahojen kanssa.

Tärkeimpiä suunnittelutuotteitamme ovat:

Kaupunkikeskustojen suunnittelu
• Yleissuunnitelmat
• Katusuunnitelmat
• Rakennussuunnitelmat
• Aluesuunnitelmat

Katu- ja väyläsuunnittelu
• Pääkadut ja -väylät
• Kaava-alueiden kadut
• Liittymäjärjestelyt
• Yleissuunnitelmat
• Katusuunnitelmat
• Rakennussuunnitelmat

Vesihuoltosuunnittelu
• Kehittämis- ja yleissuunnitelmat
• Verkosto- ja linjasuunnittelu
• Pumppaamosuunnittelu
• Haja-asutusalueiden vesihuolto
• Hulevesien hallintasuunnitelmat ja vuotovesiselvitykset
• Ylläpidon konsultointi ja selvitykset

Aluesuunnittelu
• Esteettömyys
• Tulvasuojelusuunnittelu
• Paikoitusalueet
• Pysäkit

Erikoiskohteet ja selvitykset
• Toimialaan liittyvät tekniset ja taloudelliset selvitykset sekä kustannusten hallinta
• Suunnitteluohjeet ja niitä tukevat selvitykset
• Sulanapitojärjestelmät