abstractright abstractright

Kalliotilat ja tunnelit

Maanalainen rakentaminen on tulevaisuuden rakentamista.

Maanalaisella rakentamisella  on mahdollista parantaa ympäristön ja elämisen laatua sijoittamalla maan alle toiminnot, joiden ei  välttämättä tarvitse sijaita maanpinnalla tai jotka aiheuttavat haittoja kuten liikenneväylät, suuret hallit ja varastot. Kalliorakentamisella voidaan lisätä palveluja valmiiksi rakennettuun ympäristöön sijoittamalla esimerkiksi urheilu- ja vapaa-ajantiloja, pysäköintilaitoksia sekä huoltotunneleita maan alle.

Siton suunnittelupalvelut käsittävät kaikki kalliotilat ja tunnelit sekä kallioteknisesti haastavat avolouhintakohteet hankesuunnittelusta aina työnaikaiseen suunnitteluun asti. Yhteistyökumppaneidemme avulla pystymme tarjoamaan asiakkaalle kalliotilojen ja tunneleiden kokonaissuunnittelun.

Erityisosaamisalueitamme ovat

  • Kallioresurssiselvitykset
  • Kalliorakennuskohteiden pääsuunnittelu
  • Kalliotilojen ja tunneleiden yleis- ja arkkitehtisuunnittelu
  • Kalliotilojen ja tunneleiden kalliorakennussuunnittelu
  • Vaativien avolouhintakohteiden suunnittelu