abstractright abstractright

Infrarakennuttaminen

Palvelemme infrahankkeissa sekä uudis- että korjausrakentamisen saralla.

Perinteisten suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontapalveluiden lisäksi voimme tarjota erilaisia toteuttamisen malleja, joiden sisältö sovitetaan tilaajaorganisaation tarpeisiin.

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus ja tarjoamme infra-alalla kaikki asiakkaan tarvitsemat palvelut. Asiakkaitamme on sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:  projektinjohto ja asiantuntijatehtävät, suunnitteluvaiheen rakennuttamistehtävät, yleis- ja rakennussuunnittelun ohjaus, rakennuttaminen ja urakoiden valmistelu, työmaavalvonta, työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnittelu, turvallisuuskoordinaattorin tehtävät, siltojen ja erikoisrakenteiden tarkastukset, siltaomaisuuden hallinta, toimenpideohjelmointi, korjausinvestointien suunnittelu.

Lisäksi tarjoamme asiakkaan tarvitsemat kustannuslaskentapalvelut (mm. FORE) sekä pystymme toimimaan asiantuntijana myös suurien hankkeiden läpiviennin suunnittelussa sekä toteutuksen hallinnassa.

Vuosien varrella hankitun kokemuksen Sito tarjoaa  asiakkaalleen  hyödynnettäväksi asiantuntijapalveluina mm. laadittujen suunnitelmien tarkastuksien, kustannus- ja riskiarviointien sekä toteutettavuuden arviointien avulla.