abstractright abstractright

Hulevedet ja luonnonmukainen vesirakentaminen

Hulevesien hallinnan tavoitteena on vähentää tai minimoida rakentamisen aiheuttamia vesitaloudellisia ja ekologisia haittoja. Imeyttäminen, viivyttäminen, suodattaminen, selkeyttäminen ja puhdistaminen kasvillisuuden avulla ovat luonnonmukaisen käsittelyn menetelminä keskeinen osa hulevesien hallintaa ja niiden suunnittelu edellyttää vesirakentamisen asiantuntemusta.

Hulevesienluonnonmukaisella hallinnalla pyritään minimoimaan rakennetuilta pinnoilta syntyvä pintavalunta ja tulvahuiput sekä parantamaan vajo- ja pohjaveden muodostumisen mahdollisuuksia, jolloin maaperä säilyy luonnollisen kosteana rakennetussakin ympäristössä. Hulevesien luonnonmukainen hallinta parantaa pienilmastoa ja sillä on positiivinen vaikutus niin ihmisten viihtyvyyteen kuin kasvillisuuden menestymiseen. Lisäksi ympäröiviin vesistöihin purkautuva vesi on puhtaampaa, mikä vaikuttaa positiivisesti veden laatuun. Hulevesien luonnonmukaisella käsittelyllä varaudutaan myös ilmastonmuutokseen, sillä sekä rankkasateiden että kuivien kausien odotetaan niin ikään lisääntyvän.

Siton hulevesipalvelut

Siton hulevesitiimi koostuu eri alojen suunnittelijoista, jotka tarjoavat monipuolista ja ammattitaitoista konsultointia teknisesti haastavistakin hankkeissa aina hulevesien hallinnasta vesirakentamiseen ja pohjarakennus-tekniseen suunnitteluun. Palveluitamme ovat valuma-alue- ja hulevesiselvitykset, maankäytön suunnitteluun liittyvä hulevesien hallinta yleis- ja asemakaava-tasoilla, hulevesirakenteiden yleis- ja rakennussuunnitelmat, hulevesioppaat ja –ohjeet, vesi- ja ympäristösuojelulain mukaisten lupa-asioiden hoito, vesihuoltosuunnitelmat, suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja ylläpidon konsultointi, kouluttaminen sekä opintomatkojen järjestäminen.