abstractright abstractright

Geosuunnittelu

Geotekniikan merkitys rakennushankkeissa kasvaa rakennetun ympäristön ja luonnon asettamien ehtojen lisääntyessä, maankäytön kiihtyessä sekä rakennusmateriaalien saatavuuden supistuessa ja niille asetettujen vaatimusten kasvaessa.

Geotekniikka on rakenteiden ja maaperän ominaisuuksien ja mahdollisuuksien suunnitelmallista yhteensovittamista tavoitteena turvallisuuden lisääntyminen, sortumien ehkäiseminen, luotettava perustaminen sekä haitallisten painumien ja routimisen eliminointi. Pohja- ja pintavesien hallinta on merkittävä tekijä tavoitteen saavuttamisessa.

Lisäksi geotekniikalla voidaan myötävaikuttaa moniin ympäristönsuojelullisiin sekä toimivuus- ja taloudellisuusnäkökohtiin.

Siton vankalla geoteknisellä osaamisella voidaan selvittää edullisin paikka ja tapa rakentaa erityyppiset kohteet ja niiden monialaiset kokonaisuudet, kuten esim.:

  • Liikenneväylät: tiet, kadut, radat, vesiväylät
  • Sillat, taito- ja ympäristörakenteet
  • Alue-, teollisuus- ja talonrakennushankkeet
  • Satama- ja vesirakennushankkeet
  • Urheilu- ja liikuntapaikka-alueet
  • Vesi- ja energiahuollon sekä tiedonsiirron verkot