abstractright abstractright

Auditointipalvelut

Palvelemme televerkkojen rakentamisen auditoinnissa. Suoritamme tukiasemapaikkojen rakennusvaiheen päättymisen jälkeisiä loppukatselmuksia ja työmaa-aikaista valvontaa. Tarjoamme palveluitamme myös vianselvityksessä ja asiakasongelmien ratkomisessa.

Loppukatselmuksessa tehdään kohteen toteutukseen liittyvien rakennusteknisten asioiden tarkistus, arviointi ja asennusten kuvaus. Kohteeseen tehdään tarkastuskäynti ja katselmuksesta laaditaan asiakkaan normien mukainen loppuraportti. Teemme myös työmaa-aikaista rakentamisen valvontaa asiakkaan kanssa sovittavalla tavalla.

Vianselvityksessä ja asiakasongelmien ratkomisessa palvelemme matkapuhelin-operaattoreita. Teemme kenttätutkimuksia rutiinilla asiakkaan antamien lähtötietojen pohjalta. Kommunikoimme sujuvasti niin asiakas-operaattorin kuin myös palvelun loppukäyttäjien kanssa. Kohteissa toimimme aina ammattitaitoisesti ja asiakkaita häiritsemättä. Teemme asiakkaan normien mukaisen vianselvitysdokumentin.

Tietopalvelutarjontamme mahdollistaa tehokkaan toiminnan kentällä sekä kattavat ja visuaaliset dokumentit kohdekäynneiltä.