abstractright abstractright

Älykäs Kaupunki

Älykäs kaupunki (Smart City) on Elävän kaupungin kokonaisuus, joka rakentuu toimivasta, ympäristöystävällisestä ja turvallisesta kaupunkiympäristöstä sekä sitä tukevasta teknologiasta.

Älykkäät ratkaisut ovat osa kokonaisvaltaisia konsultointi- ja suunnittelupalveluja. Uuden teknologian ja digitaalisten ratkaisujen luomia mahdollisuuksia hyödynnetään strategisesta päätöksenteosta aina yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Älykkään kaupungin tavoitteiden tukemiseen ja toteuttamiseen on Sitolla tarjota laaja osaaminen sekä monipuolinen palvelu- ja tuotevalikoima.

Tarjoamme apua kestävyyden tilannekuvan luomiseen ja kehityshankkeiden johtamiseen. Louhi Tilannekuva -palvelun avulla saat jäsennellyn ja ajantasaisen näkymän organisaatiosi operatiivisiin tietoihin. Palvelu tarjoaa tehokkaat päätöksenteonvälineet maankäytön, ympäristön, liikenteen ja infran rakennushankkeiden aikataulujen ja etenemisen suunnitteluun sekä seurantaan. Kaupunki- ja liikennesuunnittelussamme hyödynnämme erilaisia paikkatieto- ja mallinnustyökaluja suunnittelun ja vaikutusten arvioinnin tukena. Haluamme auttaa tekemään suunnittelun vaikutukset mahdollismman ymmärrettäväksi hankkeen eri osapuolille

Autamme kaupunkeja datan avaamisessa kaupunkilaisten käyttöön ja uudenlaisen avoimeen dataan perustuvien älykkäiden sovellusten kehittämisessä mm. liikenteeseen ja rakennetun ympäristön prosesseihin. Olemme mukana tietomallipohjaisen suunnittelun edistämisessä ja prosessien kehittämisessä sekä olemme valmiita auttamaan uusien käytäntöjen omaksumisessa.

Strategiset tilannekuvat: Menestyksekäs toiminnan suunnittelu ja ohjaaminen vaativat kokonaisymmärrystä siitä, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Strategisen tilannekuvan avulla räätälöimme ajantasaisen tilannekuvan juuri sinun toimintasi kannalta keskeisimmistä asioista, jotka auttavat sinua toimintasi suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Paikkatietoratkaisut: Paikkatietoratkaisujen avulla autamme sinua paikkatietoihin liittyvissä ongelmissa, olipa kyse toimintaasi liittyvästä ongelmanratkaisusta tai haluat apua paikkatieto-ohjelmistoihin ja – aineistojen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Tietomallit, BIM: Oikein tehdyllä aineistojen hallinnalla, hankintamenettelyllä ja tietomallipohjaisella suunnittelulla tehostetaan ja nopeutetaan suunnitteluprosesseja. Autamme asiakkaitamme tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyntämisessä sekä tietomalleihin liittyvissä kysymyksissä.

Älyliikenteen ratkaisut: Älykkään liikenteen palveluiden avulla keräämme asiakkaillemme tietoa liikenteestä oman toimintansa tueksi sekä autamme kehittämään ratkaisuja, joilla teknologian avulla pystymme tekemään nykyisestä liikenteestä ja liikenteensuunnittelusta entistä toimivampaa, helpompaa ja turvallisempaa.  

Sähköinen asiointi: Modernit palvelut eivät ole enää sidottuja paikkaan ja virastojen aukioloaikoihin. Autamme kumppaneitamme luomaan sähköisiä palveluja, joissa palvelujen käyttäjät voivat hoitaa asioinnin ja maksamisen silloin kuin se heille parhaiten sopii. Yleensä lopputuloksena on nopeampia palveluita ja tyytyväisempiä asiakkaita ja työntekijöitä.

Virtuaalikaupunki, web-mallit: Autamme asiakkaitamme kaupunkiin kohdistuvien muutosten (esim. rakentaminen) ja suunnitelmien eri vaikutusten (ruuhkat) havainnollistamisessa helposti ymmärrettävällä tavalla. 3D web-mallien avulla jokainen voi kulkea suunnitteluympäristössä vapaasti ja tutkia suunnitelman vaikutuksia elinympäristöön.

Älykkäät valaistusratkaisut: Valaistus on keskeinen osa viihtyisää kaupunkiympäristöä mutta välillä se kuluttaa paljon energiaa alueilla, joilla ihmisiä ei välttämättä liiku. Autamme luomaan energiasäästäviä valaistusuunnitelmia, jotka optimoivat valaistustarpeen.