abstractright abstractright

Ylijäämäainesten hyötykäyttö

Tuotamme palveluja ja ratkaisuja sekä tuotteita, jotka hyödyntävät tehokkaasti ja luontoa säästäen eri materiaalijakeita ja jätteitä. Tarjoamme asiakkaillemme ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti kestävän ja tehokkaan kokonaisuuden.

Tuotamme palveluja, ratkaisuja ja tuotteita, joiden tarkoitus on tehokkaasti ja luontoa säästäen

 • tukea materiaalitehokkuutta ja materiaalien hallintaa
 • vähentää neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja jätteen syntyä
 • tukea materiaalikiertoa sekä
 • ottaa huomioon myös tarvittavat logistiset ratkaisut ja eri rakenteiden mahdollisuudet.

Tuotteet ja palvelut:

 • Tutkimukset ja selvitykset
 • Suunnitelmat ja strategiat
 • Materiaalien hyötykäytön suunnittelu ja neuvonta
 • Ympäristöluvat
 • Logistiikkaselvitykset
 • Kaatopaikkojen suunnittelu, rakennuttaminen ja puolueeton laadun valvonta
 • Teollisuuden ja kaupan sivutuotteet ja niiden hyödyntäminen
 • Lietteiden käsittely