abstractright abstractright

Liikenteen mallinnus

Mallinnamme ja tutkimme kattavasti liikennejärjestelmän tarpeet ja liikenteellisten ratkaisujen vaikutukset.

Liikennemallit ovat tärkeitä työkaluja liikenteen strategisesta suunnittelusta aina fyysisten rakenteiden suunnitteluun. Tarjoamme mallinnuspalveluita kaikille suunnittelutasoille. Monipuolista liikenteen mallinnuksen osaamistamme hyödynnetään suurien monialaisten hankkeiden suunnittelun eri vaiheissa.

Meillä on valmius mallintaa ja simuloida lähes kaikkien kulkumuotojen toimintaa. Tuotamme 3D- virtuaalimalleja, simulointeja ja havaintomateriaaleja asiakkaiden tarvitsemalla tarkkuustasolla.

Tuotteet ja palvelut: 

  • Liikennemallien laadinta ja estimointi
  • Kaavoituksen sekä strategisen tason liikenteelliset selvitykset
  • Liikennejärjestelmien liikenne-ennusteet
  • Liikenteen yksityiskohtaiset simuloinnit ja toimivuustarkastelut
  • Liikenteelliset vaikutustarkastelut
  • Joukkoliikenteen mallinnus ja simulointi
  • Tavaraliikenteen ja logististen järjestelmien mallinnus ja simulointi
  • Kevyen liikenteen simulointi
  • Ohjelmistojen edustus, myynti ja koulutus