abstractright abstractright

Liikenneturvallisuus

Edistämme turvallisempaa liikennettä, liikenneympäristöä sekä viisasta liikkumista ympäristö- ja viihtyisyysnäkökulmat huomioiden.

Toteutamme toimeksiantoja pienistä kohdekohtaisista suunni­telmista ja selvityksistä aina monivuotisiin palvelusopimuksiin. Panostamme voimakkaasti myös palvelujen kehittämiseen ja projekti-ideointiin.

Toiminnassamme korostamme erityisesti yhdessä tekemistä asiakkaan kanssa sekä tehokasta projektinhallintaa. Käyttämämme menetelmät ja toimintatavat sovitetaan aina asi­akkaidemme tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Tuotteet ja palvelut:

 • Työpaikkojen, kuntien ja seutukuntien kestävän liikkumisen suunnitelmat
 • Liiken­neturvallisuustoimijapalvelut
 • Liikenneturvallisuusselvitykset ja -tutkimukset
 • Liikenneturvallisuustarkastukset, auditoinnit
 • Koulujen ja kouluympäristöjen liikenneturvallisuussuunnitelmat
 • Liikenteen rauhoittaminen, toimenpidesuunnitelmat
 • Vaikutusarviot, HEAT-laskennat
 • Aloitteiden käsittely
 • Ohje- ja toimintalinjatyöt
 • Esteettömyysohjelmat ja -suunnitelmat
 • Kaupunkikeskustojen suunnittelu
 • Liityntäpysäköinti, pyöräpysäköinti