abstractright abstractright

Liikennejärjestelmä

Tuemme laaja-alaisella liikennejärjestelmäsuunnittelulla ja – työllä yhteiskunnan resurssien tehokasta käyttöä sekä luomme edellytyksiä turvalliselle liikkumiselle ja sujuville kuljetuksille.