abstractright abstractright

Liikenne

Liikenteen ja logistiikan palvelumme kattavat perinteisen suunnittelun ja konsultoinnin ohella väylänpidon, liikkumisen ja kuljettamisen digitaaliset palvelut.

Tarjoamme myös liikenteen tietopalveluratkaisuja, niihin liittyvää konsultointia sekä kokonais- ja ulkoistamisratkaisujen valmistelua. Mahdollistamme palveluillamme liikenteen automatisaation, robotisaation ja MaaS-palvelujen kehittämisen.

2016_liikennesuunnittelu_Uppsala1_150levLiikennesuunnittelu
Varmistamme vahvalla liikennesuunnittelun asiantuntemuksellamme tehokkaat ja toimivat suunnitteluratkaisut monipuolisiin liikennesuunnittelukohteisiin.

 

liikenteenhallinta_pieniLiikenteenhallinta
Varmistamme liikenteen hallinnan suunnittelu- ja asiantuntijapalveluillamme toimivat liikenneratkaisut aina suunnittelusta rakentamiseen asti.

 

liikennelaskenta_pieniLiikennetutkimukset
Tuotamme liikennetutkimusten avulla tietoa liikenteen ja liikennejärjestelmän suunnitteluun ja palvelujen kehittämiseen. Tietojen keräämisen ja tutkimusmenetelmien digitalisoimisella mahdollistamme entistä paremman tietopohjan, tilannekuvan tuottamisen ja analysoinnin.

mallinnus_pieniLiikenteen mallinnus
Mallinnamme ja tutkimme kattavasti liikennejärjestelmän tarpeet ja liikenteellisten ratkaisujen vaikutukset.

 

litu_pieniLiikenneturvallisuus ja viisas liikkuminen
Edistämme turvallisempaa liikennettä, liikenneympäristöä sekä viisasta liikkumista ympäristö- ja viihtyisyysnäkökulmat huomioiden.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJoukkoliikenne
Luomme puitteet käyttäjälähtöiselle, laadukkaalle ja samalla tehokkaasti järjestettävissä olevalle joukkoliikenteelle.

 

2016_henkiloliikenne_3_lev150Henkilöliikenne
Tarjoamme kattavan palvelukokonaisuuden kuntien henkilöliikenteen  suunnitteluun järjestämistavan ja hankintojen suunnittelusta erilaisten kuljetusten yhdistelyn suunnitteluun. Huomioimme digitalisaation mahdollisuudet ja avoimeen dataan liittyvät vaatimukset.

 

PrintLiikenne palveluna (MaaS)
Olemme mukana uudistamassa liikennemarkkinoita ja liikennepalvelujen järjestämistapoja sekä käynnistämässä MaaS-kokeiluja. Rakennamme asiakkaidemme kanssa raja-aidat ylittävän, prosesseja tehostavan ja asiakastarpeet keskiöön nostavan uudentyyppisen yhteistyön, josta kaikki osapuolet hyötyvät.

 

2016_liikennejarjestelmatyo_150levLiikennejärjestelmätyö
Olemme mukana uudistamassa liikennejärjestelmätyötä entistä tehokkaammaksi ja kokeilevammaksi, tietoa ja asiakastarpeita esille nostavaksi ja uudet toimijat mukaan ottavaksi prosessiksi.

 

Leppis_pieniRaideliikenne
Tarjoamme raideliikenneosaamisemme sekä kaupunkiseutujen raitiotieliikenteen suunnitteluun että junaliikenteen haasteiden ratkaisemiseen.

 

satama_pieniLogistiikka
Varmistamme logistisen järjestelmän kehittämisellä yhteiskunnan ja yritysten kestävän kilpailukyvyn ja kasvumahdollisuuden.