abstractright abstractright

Kuntien digitaaliset palvelut

Tehostamme seudullisin tai kuntakohtaisin tuotteistetuin digitaalisin pilvipalveluin kuntien teknisen toimen perusrekisterien ylläpitoa, kaavoitusta, rakennusvalvontaa ja näihin liittyvää asiointia, infraomaisuuden hallintaa sekä liikkumis- ja kuljetuspalveluja.

louhi_150Louhi Kuntapalvelin
Louhi Kuntapalvelin on Kunnan viranomaisen jokapäiväinen työkalu viranomaisprosessien hoitamiseen. Se yhdistää kaikki kunnan, sidosryhmien ja valtion eri tietojärjestelmät ja tiedot yhteen, keskitettyyn karttapohjaiseen tiedonhallinnan ratkaisuun.

louhi_150Louhi Kauppa
Louhi Kauppa on verkkokauppa organisaation sähköisten aineistojen ja tietojen myyntiin ja jakeluun verkossa.

 

International consulting services for municipal spatial data infrastructure (MSDI)
Sito has specified and set up municipal SDI’s (spatial data infrastructure) for more than 50 municipalities in Finland. We have also been consulting The World Bank and two Indonesian cities for setting up the MSDI.