abstractright abstractright

Kiertotalous

Tuotamme asiakkaidemme tarpeisiin kustannustehokkaita ja ympäristöystävällisiä ratkaisuja. Hoidamme hankesuunnittelun sekä hankkeen tarvitsemat luvat ja viranomaisyhteydet, projektinjohdon, rakennuttamisen ja valvonnan. Lisäksi haemme kuhunkin hankkeeseen innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja. Pitkäaikainen kokemuksemme ympäristö- ja materiaaliteknologian asiantuntijoina antaa tähän hyvät valmiudet.

Ydinosaamistamme ovat ylijäämäainesten hyötykäyttö-, ruoppaus ja satamahankkeet sekä kaatopaikkojen ja pilaantuneiden maiden kunnostus.

Tarjoamme hankkeiden toteuttamisen suunnittelusta, riskianalyyseistä ja lupaprosesseista rakennuttamisen kilpailutukseen ja valvontaan.

Hyötykäyttöhankkeissa toteutamme kustannustehokkaasti asuin- tai luontoympäristön laadun parantamisen melun hallinnan tai maisemarakentamisen keinoin. Pilaantuneen maaperän kunnostuksella alue voidaan ottaa suunniteltuun käyttöön taloudellisesti ja turvallisesti huomioimalla samalla alueen ympäristölliset reunaehdot.

Huolehdimme kaikkien ratkaisujen laadusta työmaalla tehtävällä valvonnalla, laboratorio- ja kenttämittauksilla sekä dokumentoinnin ja raportoinnin avulla.

Kun mukana on kokenut ammattilainen, sujuu prosessi kitkattomasti ja tilaajan riski odottamattomista viiveistä pienenee. Pyrimme olemaan mukana hankkeissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sovellamme hankkeisiin innovatiivisia teknologioita ja ratkaisuja. Lietteiden käsittelyyn olemme soveltaneet ns. ”geotuubi-teknologiaa”, jonka avulla teollisuuden sekä rehevöityneiden järvien lietteitä voidaan kuivata ja käsitellä.