abstractright abstractright

Katu- ja kaupunkitilat

Tarjoamme kaikki ulkotilojen suunnittelun palvelut yhdestä paikasta. Asiakkaana saat innostunutta asiantuntijaosaamista, joka kattaa katu- ja kaupunkitilojen sekä kestävän kaupunkisuunnittelun kaikki osa-alueet: teknisen toimivuuden, kaupunkikuvallisen ja -tilallisen ideoinnin sekä muotoilun ja valaistuksen.

Käytössänne on katutekniikan, kaupunkisuunnittelun, liikennesuunnittelun ja maisemasuunnittelun ja muotoilun huippuosaajat. Noudatamme toiminnassamme alan edistyneintä teknologiaa sekä vaativia eettisiä, esteettisiä ja ekologisia periaatteita sekä sertifioituja laatujärjestelmiä.

Palvelut ja tuotteet:

 • Kaupunkikuva
  Laadimme kaupunkikuvaan ja lähiympäristöön liittyvät suunnitelmat, ohjeet ja käsikirjat sekä vaikutusarviot.
 • Julkinen kaupunkitila
  Ideoimme ja suunnittelemme julkista kaupunkitilaa yhteistyössä toimeksiantajiemme kanssa, kohteina mm. kävelyalueet ja niihin liittyvät opastusjärjestelmät.
 • Arkkitehtuuri ja muotoilu
  Kaupunkitilaan liittyvä arkkitehtuurimuotoilu, kalusteet ja varusteet.
 • Taide
  Suunnittelemme ympäristötaideteoksia itse sekä yhdessä alan tunnetuimpien taiteilijoiden kanssa.
 • Taitorakenteet
  Suunnittelemme paikkakohtaisesti alueen kaupunkikuvaan istuvat sillat ja meluesteet.
 • Liikennesuunnittelu
  Kaavoituksen liikennesuunnittelu, kaupunkikeskustojen liikennesuunnitelmat, pysäköintilaitosten liikennesuunnittelu, rakentamisen aikainen liikennesuunnittelu.
 • Liikenteen toimivuustarkastelut
  Liikenteen toimivuustarkastelut sisältäen macro, meso ja micro tasot.
 • Liikenteen ohjaus
  Keskustan opastus, alueelliset opastussuunnitelmat ja ulkoilureittien viitoitus. Liikennemerkkien ja portaalien suunnittelu.
 • Esteettömyys
  Esteettömyyshankeet ja –tuotteet, kaupunkien esteettömyyssuunnitelmat, esteettömyysstrategiat, näkövammaisten kohokarttojen ja koho-opasteiden suunnittelu.
 • Valaistus
  Osaamisemme kattaa ulkovalaistuksen osa-alueet kaupunkikeskustoista ja puistoista katuihin, teihin ja tunneleihin julkisivuvalaistusta ja valotaidetta unohtamatta.
 • Katutekniikka
  Laadimme katujen ja muiden yleisten alueiden yleis-, katu- ja rakennussuunnitelmat sisältäen tarvittavan vesihuollon ja johtosiirrot.